נייַתַסְיַה תוּ סַנְנְיָאסַהּ  קַרְמַנּוֹ נוֹפַּפַּדְיַתֵא
מוֹהָאת תַסְיַה פַּריתְיָאגַס  תָאמַסַהּ פַּריקִירְתיתַהּ
נייַתַסְיַה—על-פי הכתובים; תוּ—אולם; סַנְנְיָאסַהּ—פרישות; קַרְמַנַּהּ—של פעולות; נַה—לעולם לא; אוּפַּפַּדְיַתֵא—ראוי; מוֹהָאת—מאשליה; תַסְיַה—שלהם; פַּריתְיָאגַהּ—פרישות; תָאמַסַהּ—במידת הבערות; פַּריקִירְתיתַהּ—נקראת.
תרגום
את חובות הכתובים אין לזנוח לעולם. אדם שנוטש את חובותיו בגלל אשליה, הרי שפרישותו היא פרישות במידת הבערות.
התעמקות
עבודה שתכליתה סיפוק חומרי יש לנטוש, אך לא זו שמרוממת לפעילות רוחנית, כגון בישול והגשת מזון לאלוהים, ואחר כך אכילתו. אדם בשלב הנזירות אינו אמור לבשל לעצמו. אולם אף שבישול שכזה אסור, בישול לאל אינו אסור. אפשר, בדומה לכך, שסַנְנְיָאסִי ישיא את תלמידו, כדי לסייע להתקדמותו בתודעת קרישנה. מי שנמנע מפעילות כזו שרוי במידת החושך.