יַה אידַםּ פַּרַמַםּ גוּהְיַםּ  מַד-בְּהַקְתֵשְׁו אַבְּהידְהָאסְיַתי
בהקטיםּ מַיי פַּרָאםּ קְרּיתְוָא  מָאם אֵוַיְשְׁיַתְי אַסַמְּשַׂיַהּ
יַהּ—כל אחד אשר; אידַם—זה; פַּרַמַם—ביותר; גוּהְיַם—סוד כמוס; מַת—שלי; בְּהַקְתֵשׁוּ—בין הדְבֵקים; אַבְּהידְהָאסְיַתי—מסביר; בהקטים—שירות מסור; מַיי—לי; פַּרָאם—נשגב; קְרּיתְוָא—מבצע; מָאם—אלי; אֵוַה—בוודאי; אֵשְׁיַתי—בא; אַסַמְּשַׂיַהּ—ללא ספק.
תרגום
מי שמסביר סוד עילאי זה לדְבֵקים, מובטח לו שירות מסור וטהור, ולבסוף הוא ישוב אליי.
התעמקות
בדרך כלל מומלץ לדון בבהגווד גיטה בחברת דְבֵקים, שהרי הלא-דְבֵקים אינם מבינים את קרישנה כפי שהוא, גם לא את הבהגווד גיטה. אל להם לנסות להסביר את הגיטה לפי ראות עינם, ולבצע עוול. מי שמוכנים לקבל את קרישנה כאישיות אלוה העליון — רק אלה ראויים לשמוע על הבהגווד גיטה. רק דְבֵקים מסוגלים לדון בנושא זה, ולא הוגי דעות ופרשנים למיניהם. מכל מקום, כל מי שמנסה בכנות ומציג את הבהגווד גיטה כפי שהיא, יתקדם בשירותו המסור ויזכה במסירות טהורה. ובזכותה של מסירות שכזו, מובטח שישוב הביתה לאלוהים.