סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּריתְיַגְ'יַה  מָאם אֵקַםּ שַׂרַנַּםּ וְרַגַ'ה
אַהַםּ תְוָאםּ סַרְוַה-פָּאפֵּבְּהְיוֹ  מוֹקְשַׁיישְׁיָאמי מָא שׂוּצַ'הּ
סַרְוַה-דְהַרְמָאן—את כל צורות הדת; פַּריתְיַגְ'יַה—נטוש; מָאם—אלי; אֵקַם—בלבד; שַׂרַנַּם—למקלט; וְרַגַ'ה—לֵךְ; אַהַם—אני; תְוָאם—אותך; סַרְוַה—מכל; פָּאפֵּבְּהְיַהּ—תגובות החטא; מוֹקְשַׁיישְׁיָאמי—אגאל; מָא—אַל; שׂוּצַ'הּ—תדאג.
תרגום
נטוש את כל צורות הדת (הדהרמה) והתמסר רק לי. אני אגאלך מן התגובות לחטא כולן. אל תירא.
התעמקות
האל תיאר סוגי ידע ותהליכים דתיים שונים — ידע על הברהמן העליון, ידע על נשמת-העל, ידע על מעמדות החברה והשלבים הרוחניים, ידע על שלב הנזירות, ידע על אי-התקשרות, שליטה במיינד ובחושים, הגות וכו'. הוא תיאר צורות דת רבות. אולם עתה, לסיכום הבהגווד גיטה, הוא מורה לארג'ונה לנטוש את כל אלה ולהתמסר רק לו. התמסרות שכזו תציל אותו מן התגובות הנפשעות כולן, שהרי האל בעצמו מבטיח לגונן עליו.

בפרק השביעי נאמר שרק מי שהשתחרר מכל תגובה רעה יכול לסגוד לקרישנה. אפשר לחשוב שמי שלא השתחרר מאלה אינו יכול להתחיל בתהליך ההתמסרות. כדי להסיר ספקות שכאלה, נאמר כאן שעצם תהליך ההתמסרות לשְׂרִי קרישנה משחרר מתגובות החטא מוכנית, ללא כל מאמץ נפרד. אל לנו להסס לקבל את קרישנה כמצילן העליון של ישויות החיים; עלינו להתמסר לו באמונה ובאהבה.

תהליך ההתמסרות לקרישנה מתואר בהַרי-בהקטי-וילָאסַה (11.676):

אָנוּקֻוּלְיַסְיַה סַנְֹקַלְפַּה פְּרָאתיקֻוּלְיַסְיַה וַרְגַ'נַם

רַקְשׁישְׁיַתִיתי וישְׂוָאסוֹ גוֹפְּתְרּיתְוֵא וַרַנַּםּ תַתְהָא

אָתְמַה-ניקְשֵׁפַּה-קָארְפַּנְּיֵא שַׁדּ-וידְהָא שַׂרַנָּאגַתיהּ

על-פי תהליך השירות המסור, יש לאמץ רק את העקרונות שמובילים בסופו של דבר לשירות לאל. אפשר אמנם להמשיך ולעסוק במשלח היד ובחובות המעמד החברתי, אלא שמי שלא הופך באמצעות אלה למודע לקרישנה, כל עמלו לשווא. מכאן שיש לדחות כל דבר שאינו מוביל לתודעת קרישנה מושלמת. על הדָבֵק גם להיות בטוח תמיד שקרישנה יגונן עליו מפני כל קושי. אל לו לדאוג לקיום גופו ונשמתו יחדיו, שהרי קרישנה דואג לזה. עליו לחשוב את עצמו חסר ישע תמיד, ולדעת שהתקדמותו תלויה כולה בקרישנה. מי שעוסק ברצינות בשירות מסור שכזה, בתודעת קרישנה מלאה, משתחרר מוכנית מכל זוהמת הטבע החומרי. רבים הם תהליכי הדת ודרכי ההיטהרות, כגון פיתוח ידע, הגות, תרגול יוגה מיסטית וכו'. אולם מי שמתמסר לקרישנה פטור מכל אלה. ההתמסרות לקרישנה תציל אותו מבזבוז זמן רב ומיותר, שהרי הוא מתקדם בבת אחת ומשתחרר מכל תגובות החטא.

יפי מראהו של קרישנה נועד למשוך את הכול, ועל כן שמו קרישנה, שפירושו שובה לב כול. בני מזל הם מי שנמשכים אל דמות יפהפייה, רבת עוצמה וכול-יכולה זו. אנשים מסוגים שונים שואפים לנשגב — אחדים נמשכים להיבט הברהמן הבלתי אישי, אחדים להיבט נשמת-העל וכו'. אולם המושלמים מכולם הם מי שנמשכים להיבטו האישי של אלוהים, ובייחוד לאישיות אלוה, קרישנה עצמו. במילים אחרות, השירות המסור לקרישנה מתוך מודעות מלאה מהווה את הידע הכמוס ביותר, ואת תמצית הבהגווד גיטה כולה. קארמה-יוגים, הוגי דעות, יוגים ודְבֵקים — כולם נקראים טראנסצנדנטליסטים, אלא שהנעלים שבהם הם הדְבֵקים הטהורים. המילים מָא שׂוּצַ'הּ, "אל תירא, אל תהסס, אל תדאג", הן רבות משמעות כאן. המחשבה לנטוש את כל דרכי הדת ולהתמסר לקרישנה, אפשר שהיא מפחידה קצת, אלא שזו חרדת שווא.