איתי תֵא גְ'נָֿאנַם אָקְהְיָאתַםּ  גוּהְיָאד גוּהְיַה-תַרַםּ מַיָא
וימְרּישְׂיַיְתַד אַשֵׂשֵׁנַּה  יַתְהֵצְ'צְ'הַסי תַתְהָא קוּרוּ
איתי—כך; תֵא—אליך; גְ'נָֿאנַם—ידע; אָקְהְיָאתַם—מתואר; גוּהְיָאת—מכמוס; גוּהְיַה-תַרַם—כמוס עוד יותר; מַיָא—על ידי; וימְרּישְׂיַה—חשוֹב; אֵתַת—על זה; אַשֵׂשֵׁנַּה—באופן מלא; יַתְהָא—כפי ש-; איצְ'צְ'הַסי—אתה רוצה; תַתְהָא—זאת; קוּרוּ—בצע.
תרגום
הידע שהסברתי עתה אף כמוס עוד יותר. שקול אותו לעומקו, ואחר, עשה כרצונך.
התעמקות
האל כבר הסביר לארג'ונה את ידע הבְּרַהְמַה-בְּהֻוּתַהּ. מי ששרוי במצב שכזה, בזכותו של הידע הכמוס הוא מלא חדווה ואינו מקונן על דבר, גם אינו מתאווה למאומה. הוא הסביר גם על נשמת-העל, שנחשב לידע נעלה עוד יותר על ברהמן.

המילים יַתְהֵצְ'צְ'הַסי תַתְהָא קוּרוּ — "רשאי אתה לפעול כרצונך" — מצביעות על כך שאלוהים אינו מתערב בעצמאותה המזערית של ישות החיים, אף שלאורך הבהגווד גיטה כולה הוא מסביר כיצד להתעלות ולהתקדם בחיים. ההוראה להתמסר לנשמת-העל שבלב היא ההוראה העליונה שניתנה לארג'ונה עד כה. על כולם להסכים ולפעול מתוך הבחנה נכונה, על-פי הוראותיו של נשמת-העל. או אז הם יוכלו להתעלות לתודעת קרישנה מתמדת, שמהווה את השלמות העליונה של חיי אדם. אישיות אלוה מורה בעצמו לארג'ונה להילחם. האל אינו זקוק להתמסרותה של ישות החיים, אלא שהתמסרות שכזו היא חיונית לה עצמה. לפני ההתמסרות היא חופשית לשקול בנושא כמידת הבנתה; זו הדרך הטובה ביותר לקבלת הוראותיו של אלוהים. הוראות שכאלה מגיעות גם דרך המורה הרוחני, נציגו המוסמך של קרישנה.