צֵ'תַסָא סַרְוַה-קַרְמָאנּי  מַיי סַנְנְיַסְיַה מַת-פַּרַהּ
בּוּדְדְהי-יוֹגַם אוּפָּאשְׂריתְיַה  מַץ'-צ'יתְתַהּ סַתַתַםּ בְּהַוַה
צֵ'תַסָא—על-ידי תבונה; סַרְוַה-קַרְמָאנּי—כל סוגי המעשים; מַיי—אלי; סַנְנְיַסְיַה—בוותרך; מַת-פַּרַהּ—תחת חסותי; בּוּדְדְהי-יוֹגַם—פעולות של שירות מסור; אוּפָּאשְׂריתְיַה—מוצא מקלט ב-; מַת-צ'יתְתַהּ—במודעות לי; סַתַתַם—עשרים וארבע שעות ביממה; בְּהַוַה—אך היֵה.
תרגום
במעשיך כולם היה תלוי בי, ופעל בחסותי תמיד. בשירותך המסור היה מודע לי כליל.
התעמקות
מי שמודע לקרישנה אינו נוהג כמלך העולם, אלא כמשרת. מעשיו תלויים כליל בהדרכתו של האל. משרת אינו ניחן בעצמאות משלו; הוא פועל על-פי הוראות אדונו. משרת שמשרת את האדון העליון אינו מושפע מזכייה או מאבדן. הוא משרת באמונה וממלא את חובתו על-פי הוראות האל. ארג'ונה פעל על-פי הדרכתו הישירה של קרישנה, אולם כיצד לפעול ללא נוכחותו? הוראותיו האישיות של קרישנה זהות לאלה שהוא מורה בספר זה, וכן לאלה שמורים נציגיו, ומכאן שביצוען יניב את אותה תוצאה. המילה הסנסקריטית מַת-פַּרַהּ היא רבת חשיבות בפסוק זה. היא מורה שמטרת החיים האחת והיחידה היא לפעול בתודעת קרישנה ולרַצות את קרישנה. במהלכה של פעולה שכזו צריך לחשוב על קרישנה בלבד: "קרישנה ציווה עליי בעצמו פעולה זו." מי שחושב כך, רק טבעי שיחשוב על קרישנה, וזוהי תודעת קרישנה מושלמת. מכל מקום, מי שנוהג כרצונו, ואינו פועל על-פי הוראותיו של קרישנה, אל לו לתת את פירות מעשיו לאל, שהרי מעשים שכאלה אינם שירות מסור בתודעת קרישנה. צריך למלא את הוראותיו של קרישנה. זו נקודה חשובה מאוד. המורה הרוחני מעביר את הוראותיו של קרישנה, שמתקבלות דרך שושלת מורים. מכאן שיש להתייחס להוראותיו של המורה הרוחני כחובת החיים העליונה. מי שלומד ממורה רוחני ופועל על-פי הוראותיו, שלמות החיים בתודעת קרישנה מובטחת לו.