סַרְוַה-קַרְמָאנְּי אַפּי סַדָא  קוּרְוָאנּוֹ מַד-וְיַפָּאשְׂרַיַהּ
מַת-פְּרַסָאדָאד אַוָאפְּנוֹתי  שָׂאשְׂוַתַםּ פַּדַם אַוְיַיַם
סַרְוַה—כל; קַרְמָאנּי—פעולות; אַפּי—למרות; סַדָא—תמיד; קוּרְוָאנַּהּ—מבצע; מַת-וְיַפָּאשְׂרַיַהּ—תחת הגנתי; מַת-פְּרַסָאדָאת—בחסדי; אַוָאפְּנוֹתי—משיג האדם; שָׂאשְׂוַתַם—הנצחי; פַּדַם—המשכן; אַוְיַיַם—הבלתי נכחד.
תרגום
אף על פי שדְבֵקי הטהור מעורב בפעילויות שונות, הריהו מגיע בחסדי ובחסותי למשכני הנצחי והבלתי מתכלה.
התעמקות
המילה מַד-וְיַפָּאשְׂרַיַהּ פירושה בהגנתו של אלוהים. השתחררות מזוהמה חומרית אינה אפשרית ללא הדרכתו של האל או של נציגו, המורה הרוחני. הדָבֵק הטהור אינו שבוי עוד במגבלותיו של הזמן, ומעשיו כולם, עשרים וארבע שעות ביממה, מונחים על-ידי אלוהים. האל מלא חסד לדָבֵק שכזה, וחרף קשיים שונים, מרוממו לבסוף למשכנו הנצחי, קְרּישְׁנַּלוֹקַה. כניסתו לשם מובטחת. משכן עילאי זה אינו נתון לתמורות; הכול בו נצחי, בלתי מתכלה ומלא בידע.