סְוֵא סְוֵא קַרְמַנְּי אַבְּהירַתַהּ  סַמְּסידְדְהיםּ לַבְּהַתֵא נַרַהּ
סְוַה-קארמה-נירַתַהּ סידְדְהיםּ  יַתְהָא וינְדַתי תַץ' צְ'הְרּינּוּ
סְוֵא סְוֵא—המותאמת לכל אחד; קַרְמַנּי—את העבודה; אַבְּהירַתַהּ—מבצע; סַמְּסידְדְהים—שלמות; לַבְּהַתֵא—משיג; נַרַהּ—אדם; סְוַה-קארמה—בחובתו האישית; נירַתַהּ—עסוק; סידְדְהים—שלמות; יַתְהָא—כיצד; וינְדַתי—משיג; תַת—זה; שְׂרּינּוּ—שמע.
תרגום
כל אדם שמקיים את איכויות עבודתו יכול להגיע לשלמות. שמע עתה כיצד זה אפשרי.
התעמקות