קְרּישׁי-גוֹ-רַקְשְׁיַה-וָאנּיגְ'יַםּ  וַיְשְׂיַה-קארמה סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם
פַּריצַ'רְיָאתְמַקַםּ קארמה  שֻׂוּדְרַסְיָאפּי סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם
קְרּישׁי—חריש; גוֹ—על פרות; רַקְשְׁיַה—הגנה; וָאנּיגְ'יַם—מסחר; וַיְשְׂיַה—של וַיְשְׂיַה; קארמה—חובה; סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם—נולדת מאופיו הטבעי; פַּריצַ'רְיָא—שירות; אָתְמַקַם—מורכב מ-; קארמה—חובה; שֻׂוּדְרַסְיַה—של השֻׂוּדְרַה; אַפּי—גם; סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם—נולדת מטבעו האישי.
תרגום
חקלאות, הגנה על פַּרות ועסקים טבעיים לעבודת הוַיְשְׂיַה, ולשֻׂוּדְרַה טבעיים עמל כפיים ושירות לאחרים.
התעמקות