שַׂוּרְיַםּ תֵג'וֹ דְהְרּיתיר דָאקְשְׁיַםּ  יוּדְדְהֵא צָ'אפְּי אַפַּלָאיַנַם
דָאנַם אִישְׂוַרַה-בְּהָאוַשׂ צַ'ה  קְשָׁאתְרַםּ קארמה סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם
שַׂוּרְיַם—גבורה; תֵגַ'הּ—כוח; דְהְרּיתיהּ—החלטיות; דָאקְשְׁיַם—תושיה; יוּדְדְהֵא—בקרב; צַ'ה—ו-; אַפּי—גם; אַפַּלָאיַנַם—שאינו נס על נפשו; דָאנַם—נדיבות-לב; אִישְׂוַרַה—של מנהיגות; בְּהָאוַהּ—הטבע; צַ'ה—ו-; קְשָׁאתְרַם—של קְשַׁתְרייַה; קארמה—חובה; סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם—הנולדת מאופיו הטבעי.
תרגום
גבורה, כוח, החלטיות, תושייה, אומץ בקרב, נדיבות וכושר מנהיגות — אלה התכונות הטבעיות לעבודת הקְשַׁתְרייַה.
התעמקות