שַׂמוֹ דַמַס תַפַּהּ שַׂוּצַ'םּ  קְשָׁאנְתיר אָרְגַ'וַם אֵוַה צַ'ה
גְ'נָֿאנַםּ ויגְ'נָֿאנַם אָסְתיקְיַםּ  בְּרַהְמַה-קארמה סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם
שַׂמַהּ—שלווה; דַמַהּ—שליטה עצמית; תַפַּהּ—חיי צנע; שַׂוּצַ'ם—טוהר; קְשָׁאנְתיהּ—סובלנות; אָרְגַ'וַם—יושר; אֵוַה—בוודאי; צַ'ה—ו-; גְ'נָֿאנַם—ידע; ויגְ'נָֿאנַם—חכמה; אָסְתיקְיַם—דתיות; בְּרַהְמַה—של הברהמנה; קארמה—חובה; סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם—הנולדת מאופיו הטבעי.
תרגום
שלווה, שליטה עצמית, חישול עצמי וצנע, טוהר, סובלנות, יושר, ידע, חכמה ואמונה באלוהים — אלה התכונות הטבעיות לעבודת הברהמנה.
התעמקות