ברהמנה-קְשַׁתְרייַה-וישָׂאםּ  שֻׂוּדְרָאנָּאםּ צַ'ה פַּרַנְתַפַּה
קַרְמָאנּי פְּרַויבְּהַקְתָאני  סְוַבְּהָאוַה-פְּרַבְּהַוַיְר גוּנַּיְהּ
ברהמנה—של הבְּרָאהְמַנּים; קְשַׁתְרייַה—הקְשַׁתְריוֹת; וישָׂאם—והוַיְשְׂיוֹת; שֻׂוּדְרָאנָּאם—של השֻׂוּדְרוֹת; צַ'ה—ו-; פַּרַם-תַפַּה—הו מייסר האויבים; קַרְמָאנּי—הפעילויות; פְּרַויבְּהַקְתָאני—נבדלים; סְוַבְּהָאוַה—טבעם האישי; פְּרַבְּהַוַיְהּ—תוצר של; גוּנַּיְהּ—על-ידי מידות הטבע החומרי.
תרגום
הו מייסר האויבים, בְּרָאהְמַנּים, קְשַׁתְרייות, וַיְשְׂיות ושֻׂוּדְרות נבדלים זה מזה בתכונותיהם הטבעיות, שבהתאם למידות הטבע השונות.
התעמקות