נישְׂצַ'יַםּ שְׂרּינּוּ מֵא תַתְרַה  תְיָאגֵא בְּהַרַתַה-סַתְתַמַה
תְיָאגוֹ הי פּוּרוּשַׁה-וְיָאגְהְרַה  תְרי-וידְהַהּ סַמְפְּרַקִירְתיתַהּ
נישְׂצַ'יַם—בוודאות; שְׂרּינּוּ—שמע; מֵא—ממני; תַתְרַה—שם; תְיָאגֵא—בנוגע לפרישות; בְּהַרַתַה-סַת-תַמַה—הו הטוב בבְּהָארַתַה; תְיָאגַהּ—פרישות; הי—בוודאי; פּוּרוּשַׁה-וְיָאגְהְרַה—הו נמר בבני-האדם; תְרי-וידְהַהּ—משלושה סוגים; סַמְפְּרַקִירְתיתַהּ—ידועה.
תרגום
הו הטוב בבְּהָארַתים, שמע עתה את דעתי לגבי פרישות. הו הנמר שבאנשים, בכתובים היא נחלקת לשלושה סוגים.
התעמקות
הדעות חלוקות אמנם לגבי פרישות, אך פסיקתו של אישיות אלוה, שְׂרִי קרישנה, צריכה להיחשב לסופית, שהרי הוודות הן ככלות הכול חוקיו של אלוהים. אלוהים נמצא עתה ופוסק בעצמו; דבריו הם המילה האחרונה בנושא זה. הוא מסביר שתהליכי הפרישות נחלקים לשלושה, בהתאם לשלוש מידות הטבע.