וישַׁיֵנְדְרייַה-סַמְּיוֹגָאד  יַת תַד אַגְרֵא 'מְרּיתוֹפַּמַם
פַּרינָּאמֵא וישַׁם איוַה  תַת סוּקְהַםּ רָאגַ'סַםּ סְמְרּיתַם
וישַׁיַה—של מושאי החושים; אינְדְרייַה—והחושים; סַמְּיוֹגָאת—מהצירוף; יַת—אשר; תַת—זה; אַגְרֵא—בהתחלה; אַמְרּיתַה-אוּפַּמַם—ממש כנקטר; פַּרינָּאמֵא—בסוף; וישַׁם איוַה—כמו רעל; תַת—זה; סוּקְהַם—אושר; רָאגַ'סַם—במידת הלהיטות; סְמְרּיתַם—נחשב.
תרגום
אושר שנובע ממגע החושים עם מושאיהם, ונראה בראשיתו כמו נקטר, אולם באחריתו כמו רעל, נאמר שהוא מטבע הלהיטות.
התעמקות
עלם ועלמה נפגשים, והחושים דוחפים את הגבר להביט באישה, לגעת בה, ולקיים עמה יחסי מין. בתחילה זה אמנם מענג מאוד את החושים, אלא שבסוף, או לאחר זמן כלשהו, זה כמו רעל. הם נפרדים או מתגרשים, וזה כרוך בכאב ובצער רב וכו'. אושר שכזה הוא במידת הלהיטות. אושר שנובע ממגעם של החושים עם מושאיהם גורם תמיד למצוקה, ומכאן שיש להימנע ממנו בכל מחיר.