דְהְרּיתְיָא יַיָא דְהָארַיַתֵא  מַנַהּ-פְּרָאנֵּנְדְרייַה-קְרייָאהּ
יוֹגֵנָאוְיַבְּהיצָ'ארינְּיָא  דְהְרּיתיהּ סָא פָּארְתְהַה סָאתְתְויקִי
דְהְרּיתְיָא—החלטיות; יַיָא—שבאמצעותה; דְהָארַיַתֵא—האדם מקיים; מַנַהּ—של המיינד; פְּרָאנַּה—חיים; אינְדְרייַה—והחושים; קְרייָאהּ—את הפעולות; יוֹגֵנַה—על-ידי תרגול יוגה; אַוְיַבְּהיצָ'ארינְּיָא—בלתי פוסק; דְהְרּיתיהּ—החלטיות; סָא—זו; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; סָאתְתְויקִי—במידת הטובות.
תרגום
הו בן פְּרּיתְהָא, החלטיות איתנה ובלתי מעורערת, שנתמכת ביציבות שמקורה בתרגול יוגה, ושולטת בפעילות המיינד, החיים והחושים, היא החלטיות במידת הטובות.
התעמקות
יוגה היא אמצעי להבין את הנשמה העליונה. מי שמודע לקרישנה ממקד ביציבות ובהחלטיות את מחשבתו, חייו וחושיו בעליון, בנשמה העליונה. החלטיות שכזו היא במידת הטובות. המילה אַוְיַבְּהיצָ'ארינְּיָא היא רבת משמעות. היא מורה שמי שפועל בתודעת קרישנה אינו סוטה לפעילות אחרת לעולם.