אַנובַּנְדְהַםּ קְשַׁיַםּ הימְּסָאם  אַנַפֵּקְשְׁיַה צַ'ה פַּוּרוּשַׁם
מוֹהָאד אָרַבְּהְיַתֵא קארמה  יַת תַת תָאמַסַם אוּצְ'יַתֵא
אַנוּבַּנְדְהַם—של שעבוד עתידי; קְשַׁיַם—הרס; הימְּסָאם—ומצוקה לאחרים; אַנַפֵּקְשְׁיַה—מבלי לשקול את התוצאות; צַ'ה—ו-; פַּוּרוּשַׁם—נותן גושפנקא לעצמו; מוֹהָאת—מתוך אשליה; אָרַבְּהְיַתֵא—מתחילה; קארמה—עבודה; יַת—אשר; תַת—זו; תָאמַסַם—במידת הבערות; אוּצְ'יַתֵא—נאמר שהיא.
תרגום
פעולה שמתבצעת מתוך אשליה והתעלמות מכללי הכתובים, מבלי להתחשב בשעבוד שתגרור או באלימות או במצוקה שתגרום לזולת — נחשבת לפעולה במידת הבערות.
התעמקות
אדם נאלץ לתת דין וחשבון על כל מעשיו, בין שלמדינה ובין שלנציגי אלוהים שנקראים יַמַדֻוּתוֹת. מעשה בלתי אחראי הוא הורסני, שהרי הוא מפר את כללי הכתובים. מעשה כזה נובע משיקולים אנוכיים, ומלווה לרוב באלימות ובסבל לישויות חיים אחרות. זהו ביטוי לאשליה, ומעשים אשליתיים שכאלה — מקורם במידת הבערות.