נייַתַםּ סַנְֹגַה-רַהיתַם  אַרָאגַה-דְוֵשַׁתַהּ קְרּיתַם
אַפְּהַלַה-פְּרֵפְּסוּנָא קארמה  יַת תַת סָאתְתְויקַם אוּצְ'יַתֵא
נייַתַם—מווּסתת; סַנְֹגַה-רַהיתַם—ללא התקשרות; אַרָאגַה-דְוֵשַׁתַהּ—ללא משיכה או דחייה; קְרּיתַם—נעשית; אַפְּהַלַה-פְּרֵפְּסוּנָא—על-ידי אדם משולל רצון לתוצאות נושאות-פרי; קארמה—פעולה; יַת—אשר; תַת—זו; סָאתְתְויקַם—במידת הטובות; אוּצְ'יַתֵא—נקראת.
תרגום
פעולה סדירה ומווסתת, שמתבצעת ללא התקשרות, ללא משיכה או דחייה וללא ציפייה לטובת הנאה, נקראת פעולה במידת הטובות.
התעמקות
פעילות במידת הטובות היא אותה פעילות שמתבצעת באופן סדיר — כמומלץ בכתובים בהתאם לשלבים ולמעמדות החברתיים השונים — ללא התקשרות או תחושת קניין, וללא משיכה או דחייה. זו פעילות שמתבצעת בתודעת קרישנה למען סיפוקו של העליון, מבלי לבקש סיפוק או עינוג עצמי.