שַׂרִירַה-וָאנְֹ-מַנוֹבְּהיר יַת  קארמה פְּרָארַבְּהַתֵא נַרַהּ
נְיָאיְיַםּ וָא ויפַּרִיתַםּ וָא  פַּנְֿצַ'יְתֵא תַסְיַה הֵתַוַהּ
שַׂרִירַה—באמצעות הגוף; וָאק—דיבור; מַנוֹבְּהיהּ—ומחשבה; יַת—אשר; קארמה—עבודה; פְּרָארַבְּהַתֵא—מתחיל; נַרַהּ—אדם; נְיָאיְיַם—נכון; וָא—או; ויפַּרִיתַם—ההפך; וָא—או; פַּנְֿצַ'ה—חמישה; אֵתֵא—כל אלה; תַסְיַה—שלה; הֵתַוַהּ—גורמים.
תרגום
פעילותו של אדם בגוף, במחשבה או בדיבור — בין שהיא נכונה ובין שלא — מקורה בחמישה גורמים אלה.
התעמקות
המילים "נכונה" ו"לא נכונה" הן רבות משמעות בפסוק זה. פעולה נכונה היא אותה פעולה שמתבצעת על-פי כללי הכתובים, ופעולה לא נכונה היא פעולה שנוגדת את העקרונות הללו. אלא שבכל מקרה, דרושים חמישה גורמים אלה למימושה של פעולה.