נַה הי דֵהַה-בְּהְרּיתָא שַׂקְיַםּ  תְיַקְתוּםּ קַרְמָאנְּי אַשֵׂשַׁתַהּ
יַס תוּ קארמה-פְּהַלַה-תְיָאגִי  סַה תְיָאגִיתְי אַבְּהידְהִייַתֵא
נַה—לעולם לא; הי—בוודאי; דֵהַה-בְּהְרּיתָא—על ידי נושא הגוף; שַׂקְיַם—אפשרי; תְיַקְתוּם—להיעזב; קַרְמָאנּי—הפעילויות; אַשֵׂשַׁתַהּ—לחלוטין; יַהּ—כל אדם אשר; תוּ—אולם; קארמה—של העבודה; פְּהַלַה—מהתוצאה; תְיָאגִי—פורש; סַהּ—הוא; תְיָאגִי—הפרוש; איתי—כך; אַבְּהידְהִייַתֵא—נאמר.
תרגום
ישות בעלת גוף לא יכולה למעשה להימנע כליל מפעילות. אולם מי שמוותר על פירות עמלו נקרא פרוש אמיתי.
התעמקות
בבהגווד גיטה נאמר שהפסקת כל פעילות אינה אפשרית. מכאן שמי שפועל למען קרישנה, מבלי ליהנות מפירות עמלו, ומגיש לקרישנה הכול, הוא הפרוש האמיתי. רבים החברים בתנועה לתודעת קרישנה שעומלים ומתייגעים במשרדיהם או בבתי חרושת וכיוצא בזה, ומעניקים את שכרם לתנועה. נשמות נעלות שכאלה הן למעשה סַנְנְיָאסִים שמצויים בשלב הנזירות. מתואר כאן בבירור כיצד להתנזר מפירות העמל ומדוע ולשם מה להתנזר מהם.