סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַשָׂאסְתְרַה-ויהיתַםּ גְהוֹרַםּ  תַפְּיַנְתֵא יֵא תַפּוֹ גַ'נָאהּ
דַמְבְּהָאהַנְֹקָארַה-סַמְּיוּקְתָאהּ  קָאמַה-רָאגַה-בַּלָאנְויתָאהּ

קַרְשַׁיַנְתַהּ שַׂרִירַה-סְתְהַםּ  בְּהֻוּתַה-גְרָאמַם אַצֵ'תַסַהּ
מָאםּ צַ'יְוָאנְתַהּ שַׂרִירַה-סְתְהַםּ  תָאן וידְדְהְי אָסוּרַה-נישְׂצַ'יָאן
אַשָׂאסְתְרַה—שלא בכתובים; ויהיתַם—מכוּון; גְהוֹרַם—מזיק לאחרים; תַפְּיַנְתֵא—נושאים ב-; יֵא—אלה אשר; תַפַּהּ—סיגופים; גַ'נָאהּ—אנשים; דַמְבְּהַה—עם גאווה; אַהַנְֹקָארַה—ואנוכיות; סַמְּיוּקְתָאהּ—מועסקים; קָאמַה—של תאווה; רָאגַה—והתקשרות; בַּלַה—באמצעות כוח; אַנְויתָאהּ—נדחפים; קַרְשַׁיַנְתַהּ—מענים; שַׂרִירַה-סְתְהַם—שוכן בתוך הגוף; בְּהֻוּתַה-גְרָאמַם—הרכב היסודות החומריים; אַצֵ'תַסַהּ—בעלי מנטליות מוטעית; מָאם—אותי; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; אַנְתַהּ—בתוך; שַׂרִירַה-סְתְהַם—שוכן בתוך הגוף; תָאן—שהם; וידְדְהי—דע; אָסוּרַה-נישְׂצַ'יָאן—זדים.
תרגום
מי שמתרגלים סיגופים קשים שאינם מומלצים בכתובים, ומבצעים אותם מתוך גאווה ואנוכיות, והם שטופי תאווה וקשורים לחומר, סכלים שכאלה, שמענים את יסודות גופם החומרי כמו גם את נשמת-העל ששוכן בתוכם, ידועים כדמונים.
התעמקות
אנשים ממציאים לעתים סיגופים שאינם נזכרים בכתובים. לא נזכר, למשל, צום לקידומם של יעדים פוליטיים. צום, על-פי הכתובים, תכליתו התקדמות רוחנית, ולא השגת מטרות פוליטיות או חברתיות. מי שמבצעים סיגופים כאלה, לפי הבהגווד גיטה הם דמונים. מעשיהם נוגדים את כללי הכתובים, ולא מועילים לאיש. למעשה, מניעיהם הם גאווה, חשיבות כוזבת, תאווה וזיקה עזה להנאות חומריות. פעילותם פוגעת לא רק ביסודות המרכיבים את גופם, אלא גם באישיות אלוה שבתוכו. אין ספק שתעניות וסיגופים בלתי מוסמכים שכאלה שמניעיהם פוליטיים אינם אלא מטרד לאחרים. הם גם אינם נזכרים בספרות הוֵדית. אדם דמוני סבור אולי שיוכל לכפות על אויבו, או על קבוצות מתנגדות, להיעתר לשאיפותיו, אלא שקורה שמתים במהלכם של צומות שכאלה. אישיות אלוה אינו מאשר אותם, ואומר שמבצעיהם הם דמונים. למעשה, יש במעשיהם משום פגיעה באלוהים, שהרי אינם מצייתים להוראות הספרות הוֵדית. המילה אַצֵ'תַסַהּ היא רבת משמעות בהקשר זה. אנשים שפויים מצייתים לכללי הכתובים, בעוד שהלא שפויים מתעלמים מהם וממציאים סיגופים משלהם. מכאן שחשוב לזכור מה אחריתם של דמונים שכאלה. זה נזכר בפרק הקודם. אלוהים שולח אותם לרחמם של דמונים כמותם. חיים אחר חיים הם מצייתים לעקרונות דמוניים, מבלי לדעת על יחסיהם עם אלוהים. מכל מקום, גם אלה יכולים להפוך לבני מזל, שהרי אם הם זוכים ופוגשים מורה רוחני שמדריכם לנתיב החכמה הוֵדית, הם יכולים להיחלץ משעבודם ולהגשים את המטרה העליונה.