סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות

בהגווד גיטה: פרק 17, פסוק 26-27

סַד-בְּהָאוֵא סָאדְהוּ-בְּהָאוֵא צַ'ה  סַד איתְי אֵתַת פְּרַיוּגְ'יַתֵא
פְּרַשַׂסְתֵא קַרְמַנּי תַתְהָא  סַץ'-צְ'הַבְּדַהּ פָּארְתְהַה יוּגְ'יַתֵא

יַגְ'נֵֿא תַפַּסי דָאנֵא צַ'ה  סְתְהיתיהּ סַד איתי צ'וֹצְ'יַתֵא
קארמה צַ'יְוַה תַד-אַרְתְהִייַםּ  סַד איתְי אֵוָאבְּהידְהִייַתֵא
סַת-בְּהָאוֵא—מבחינת טבעו של העליון; סָאדְהוּ-בְּהָאוֵא—מבחינת טבעו של הדָבֵק; צַ'ה—ו-; סַת—המילה סַת; איתי—כך; אֵתַת—זו; פְּרַיוּגְ'יַתֵא—בשימוש; פְּרַשַׂסְתֵא—מוסמכות; קַרְמַנּי—בפעילויות; תַתְהָא—גם; סַת-שַׂבְּדַהּ—הצליל סַת; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; יוּגְ'יַתֵא—בשימוש; יַגְ'נֵֿא—בהקרבה; תַפַּסי—בסיגוף; דָאנֵא—בצדקה; צַ'ה—ו-; סְתְהיתיהּ—המצב; סַת—העליון; איתי—כך; צַ'ה—ו-; אוּצְ'יַתֵא—מבוטא; קארמה—עבודה; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; תַת—עבור זה; אַרְתְהִייַם—מיועד; סַת—העליון; איתי—כך; אֵוַה—בוודאי; אַבְּהידְהִייַתֵא—מצוין.
תרגום
הו בן פְּרּיתְהָא, האמת המוחלטת היא מטרת מנחת המסירות, ומצוינת במילה 'סַת'. גם מבצעה של הקרבה כזו נקרא 'סַת', וכן כל מעשי ההקרבה, הסיגופים והצדקה, שבטבעם המוחלט מתבצעים לסיפוקו של העליון.
התעמקות
המילים פְּרַשַׂסְתֵא קַרְמַנּי, שפירושן "חובות הכתובים", מציינות את הפעולות או התהליכים המטהרים השונים שמומלצים בוודות, החל מרגע ההתעברות ועד לסוף החיים. אלה נועדו להביא לגאולתה הסופית של ישות החיים, ובכולם מומלץ להגות את המילים אוֹםּ תַת סַת. המילים סַד-בְּהָאוֵא וסָאדְהוּ-בְּהָאוֵא מורות על מצב נשגב. פעולה בתודעת קרישנה נקראת סַתְתְוַה, ומי שמודע כולו לפעילות שכזו נקרא סָאדְהוּ. בשרימד בהאגותם (3.25.25) נאמר שהנושאים הנשגבים מתבהרים בחברת דְבֵקים. המילה שמופיעה שם היא סַתָאםּ פְּרַסַנְגָאת. כלומר, ללא חברה טובה אי אפשר לקנות ידע נשגב. בעת ההסמכה, כשניתן החוט הקדוש, מבטאים את המילים אוֹםּ תַת סַת. העליון, אוֹםּ תת סַת, הוא גם מושאן של כל ההקרבות. המילה תַד-אַרְתְהִייַם מוסיפה ומורה על מתן שירות לכל דבר שמייצג את העליון, לרבות בישול או עזרה במקדשו של אלוהים, וכן הפצת תפארתו. המילים העילאיות הללו משמשות בדרכים רבות להביא כל דבר ומעשה לשלמות.