סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
תַת איתְי אַנַבְּהיסַנְדְהָאיַה  פְּהַלַםּ יַגְ'נַֿה-תַפַּהּ-קְרייָאהּ
דָאנַה-קְרייָאשׂ צַ'ה ויוידְהָאהּ  קְרייַנְתֵא מוֹקְשַׁה-קָאנְֹקְשׁיבְּהיהּ
תַת—זה; איתי—כך; אַנַבְּהיסַנְדְהָאיַה—מבלי להשתוקק; פְּהַלַם—לפירות המעשה; יַגְ'נַֿה—של הקרבה; תַפַּהּ—וסיגוף; קְרייָאהּ—מעשים; דָאנַה—של צדקה; קְרייָאהּ—מעשים; צַ'ה—ו-; ויוידְהָאהּ—שונים; קְרייַנְתֵא—נעשים; מוֹקְשַׁה-קָאנְֹקְשׁיבְּהיהּ—על-ידי אלו אשר באמת משתוקקים לגאולה.
תרגום
הקרבות, סיגופים וצדקה — את אלה צריך לבצע ללא ציפייה לטובת הנאה ובלוויית המילה 'תַת'. תכליתן של פעילויות נשגבות שכאלה היא השתחררות מהסבך החומרי.
התעמקות
מי שמבקש להתעלות למישור הרוחני, אל לו לבקש במעשיו רווח חומרי. עליו לשאוף רק לרווח העליון — כלומר, לשוב לממלכה הרוחנית, הביתה לאלוהות.