סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
תַסְמָאד אוֹםּ איתְי אוּדָאהְרּיתְיַה  יַגְ'נַֿה-דָאנַה-תַפַּהּ-קְרייָאהּ
פְּרַוַרְתַנְתֵא וידְהָאנוֹקְתָאהּ  סַתַתַםּ בְּרַהְמַה-וָאדינָאם
תַסְמָאת—על כן; אוֹםּ—מתחיל באוֹםּ; איתי—כך; אוּדָאהְרּיתְיַה—מציין; יַגְ'נַֿה—הקרבה; דָאנַה—צדקה; תַפַּהּ—וסיגוף; קְרייָאהּ—מעשים; פְּרַוַרְתַנְתֵא—מתחילים; וידְהָאנַה-אוּקְתָאהּ—בהתאם לכללי הכתובים; סַתַתַם—תמיד; בְּרַהְמַה-וָאדינָאם—של השרויים בנשגב.
תרגום
משום כך, מי שחותרים לנשגב ומבצעים הקרבות, סיגופים וצדקה בהתאם לכללי הכתובים — אלה פותחים תמיד ב'אוֹםּ' כדי להגיע לעליון.
התעמקות
אוֹםּ תַד וישְׁנּוֹהּ פַּרַמַםּ פַּדַם (רּיג וֵדַה 1.22.20) כפות רגלי הלוטוס של וישנו מהוות את מישור המסירות העליון. מי שמבצע הכול למען האל, מעשיו כולם מושלמים.