סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
תְרי-וידְהָא בְּהַוַתי שְׂרַדְדְהָא  דֵהינָאםּ סָא סְוַבְּהָאוַה-גָ'א
סָאתְתְויקִי רָאגַ'סִי צַ'יְוַה  תָאמַסִי צֵ'תי תָאםּ שְׂרּינּוּ
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; תְרי-וידְהָא—משלושה סוגים; בְּהַוַתי—היא; שְׂרַדְדְהָא—האמונה; דֵהינָאם—של העוטה גוף; סָא—זו; סְוַה-בְּהָאוַה-גָ'א—בהתאם לטבע החומרי שלו; סָאתְתְויקִי—במידת הטובות; רָאגַ'סִי—במידת הלהיטות; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; תָאמַסִי—במידת הבערות; צַ'ה—ו-; איתי—כך; תָאם—זה; שְׂרּינּוּ—שמע ממני.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: האמונה נחלקת לשלושה סוגים — אמונה בטובות, אמונה בלהיטות ואמונה בבערות — על-פי מידות הטבע שחוברות לנשמה שבגוף. שמע נא עתה על אודות אלה.
התעמקות
מי שיודע את כללי הכתובים, אולם נמנע מלקיימם בגלל עצלות, הרי שהוא נשלט על-ידי מידות הטבע. מעשיו הקודמים בהשפעת המידות השונות — טובות, להיטות או בערות — מכתיבים את טבעו הנוכחי. כך נמשכת ההתרועעות עם המידות החומריות לעד; במגעה עם הטבע החומרי חוברת ישות החיים למידות השונות, ואלה מכתיבות את הלכי רוחה השונים. מכל מקום, הלכי הרוח משתנים כשהיא מתרועעת עם מורה רוחני ומצייתת לכללי הכתובים; בהדרגה היא מתעלה מבערות ללהיטות, ומלהיטות לטובות. המסקנה היא שאמונה עיוורת המותנית למידת טבע כלשהי אינה מרוממת לשלב השלמות. דרוש שיקול מעמיק ונבון בחברתו של מורה רוחני מוסמך. או אז אפשר להתעלות ולהתקדם למידות הטבע הגבוהות.