סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
מֻוּדְּהַה-גְרָאהֵנָּאתְמַנוֹ יַת  פִּידַּיָא קְרייַתֵא תַפַּהּ
פַּרַסְיוֹתְסָאדַנָארְתְהַםּ וָא  תַת תָאמַסַם אוּדָאהְרּיתַם
מֻוּדְּהַה—סכל; גְרָאהֵנַּה—במאמץ; אָתְמַנַהּ—של עצמו; יַת—אשר; פִּידַּיָא—תוך עינוי; קְרייַתֵא—מבוצע; תַפַּהּ—סיגופים; פַּרַסְיַה—לאחרים; אוּתְסָאדַנַה-אַרְתְהַם—על-מנת לגרום להרס; וָא—או; תַת—זה; תָאמַסַם—במידת החשכה; אוּדָאהְרּיתַם—נאמר שהוא.
תרגום
סיגופים שמתבצעים בסכלות או מתוך עינוי עצמי, או שנועדו לפגוע ולהרוס אחרים, נאמר שהם במידת הבערות.
התעמקות
דמונים נוהגים לבצע סיגופים מטופשים שכאלה, והירַנְּיַקַשׂיפּוּ הוא דוגמה לאלה. בסיגופיו הקשים הוא ביקש להפוך לבן אלמוות ולהרוג את האלים-למחצה. הוא ביקש מברהמה ברכות אלה, אלא שלבסוף הומת בידי אישיות אלוה. מכאן שגם סגפנות למען משהו בלתי אפשרי היא בבערות.