סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סַתְקָארַה-מָאנַה-פֻּוּגָ'ארְתְהַםּ  תַפּוֹ דַמְבְּהֵנַה צַ'יְוַה יַת
קְרייַתֵא תַד איהַה פְּרוֹקְתַםּ  רָאגַ'סַםּ צַ'לַם אַדְהְרוּוַם
סַת-קָארַה—הוקרה; מָאנַה—כבוד; פֻּוּגָ'א—והערצה; אַרְתְהַם—בעבור; תַפַּהּ—סגפנות; דַמְבְּהֵנַה—בגאווה; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; יַת—אשר; קְרייַתֵא—מבוצעת; תַת—זה; איהַה—בעולם זה; פְּרוֹקְתַם—נאמר; רָאגַ'סַם—במידת הלהיטות; צַ'לַם—לא יציבה; אַדְהְרוּוַם—בת חלוף.
תרגום
סגפנות שמניעיה גאווה וחיפוש אחר כבוד, הוקרה והערצה — נחשבת במידת הלהיטות. היא אינה יציבה ואף לא מתמדת.
התעמקות
סיגופים נעשים לעתים למשיכת אנשים או כמקור לכבוד, הוקרה והערצה. אנשים במידת הלהיטות דואגים לחסידים שירחצו את רגליהם ויציעו להם את ממונם. מי שדואג לסגידה מלאכותית שכזו, סיגופיו הם במידת הלהיטות, ותוצאותיהם בנות חלוף; אפשר אמנם שתימשכנה זמן כלשהו, אולם הן אינן מתמידות.