סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
שְׂרַדְדְהַיָא פַּרַיָא תַפְּתַםּ  תַפַּס תַת תְרי-וידְהַםּ נַרַיְהּ
אַפְּהַלָאקָאנְֿקְשׁיבְּהיר יוּקְתַיְהּ  סָאתְתְויקַםּ פַּריצַ'קְשַׁתֵא
שְׂרַדְדְהַיָא—באמונה; פַּרַיָא—נשגבת; תַפְּתַם—מבוצע; תַפַּהּ—חישול; תַת—זה; תְרי-וידְהַם—משלושה סוגים; נַרַיְהּ—על-ידי אנשים; אַפְּהַלַה-אָקָאנְֿקְשׁיבְּהיהּ—משוללי תשוקה לגמול; יוּקְתַיְהּ—עוסקים; סָאתְתְויקַם—במידת הטובות; פַּריצַ'קְשַׁתֵא—נקרא.
תרגום
בשעה ששלוש צורות החישול הללו מתבצעות מתוך אמונה נשגבת, מבלי לצפות לגמול חומרי ולמען העליון בלבד, הן נחשבות לחישול במידת הטובות.
התעמקות