סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַנוּדְוֵגַה-קַרַםּ וָאקְיַםּ  סַתְיַםּ פְּרייַה-היתַםּ צַ'ה יַת
סְוָאדְהְיָאיָאבְּהְיַסַנַםּ צַ'יְוַה  וָאנֹ-מַיַםּ תַפַּה אוּצְ'יַתֵא
אַנוּדְוֵגַה-קַרַם—לא מסעיר; וָאקְיַם—מילים; סַתְיַם—אמיתי; פְּרייַה—יקר; היתַם—מועיל; צַ'ה—ו-; יַת—אשר; סְוָאדְהְיָאיַה—של לימוד הוודות; אַבְּהְיַסַנַם—תרגול; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; וָאק-מַיַם—של הקול; תַפַּהּ—חישול; אוּצְ'יַתֵא—נאמר שהוא.
תרגום
חישול הדיבור מתבטא באמירת אמת ובאמירת דברים נעימים ומועילים, שאינם מסעירים או מעוררים כעס בזולת, וכן בציטוט הספרות הוֵדית בדרך קבע.
התעמקות
אל לו לדיבור להסעיר את נפשם של אחרים. כמובן, מורה חייב להורות את האמת לתלמידיו, אלא שאל לו לדבר אל מי שאינם תלמידיו ועלולים להיטרד מדבריו. זוהי שליטה בדיבור. גם אין לדבר שטויות. שיחה בין מי שמתרגלים חיים רוחניים מבוססת כולה על הכתובים. אדם גם צריך לדעת לתמוך את דבריו בראיות מכתובים בני סמכא, ובו בזמן אמורים דבריו לענג את שומעיו. שיחות שכאלה הן בעלות תועלת עליונה ומקור השראה לחברה כולה. חשוב גם ללמוד את הספרות הוֵדית הענפה. זה נקרא חישול הדיבור.