סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
וידְהי-הִינַם אַסְרּישְׁטָאנְנַםּ  מנטרה-הִינַם אַדַקְשׁינַּם
שְׂרַדְדְהָא-וירַהיתַםּ יַגְ'נַֿםּ  תָאמַסַםּ פַּריצַ'קְשַׁתֵא
וידְהי-הִינַם—ללא הוראות מן הכתובים; אַסְרּישְׁטַה-אַנְנַם—ללא חלוקת פְּרַסָאדַם; מנטרה-הִינַם—ללא זמרה של מזמורים וֵדיים; אַדַקְשׁינַּם—ללא גמול לכוהנים; שְׂרַדְדְהָא—אמונה; וירַהיתַם—ללא; יַגְ'נַֿם—הקרבה; תָאמַסַם—במידת הבערות; פַּריצַ'קְשַׁתֵא—יש להחשיבה.
תרגום
הקרבה שאינה על-פי כללי הכתובים, ללא חלוקת פְּרַסָאדַם (מזון רוחני), ללא זמרת מזמורים וֵדיים, ללא מתן גמול לכוהנים וללא אמונה, נחשבת במידת הבערות.
התעמקות
אמונה במידת החושך או הבערות אינה אמונה כלל למעשה. יש כאלה שסוגדים לאלים-למחצה למען כסף, ומתעלמים מכללי הכתובים ומבזבזים את כספם בבילויים. טקסי ראווה דתיים שכאלה שרויים כליל בבערות ואי אפשר לקבל אותם כאמיתיים; הם מעודדים בסך הכול את הטבע הדמוני ואינם מביאים כל ברכה לאנושות.