סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַבְּהיסַנְדְהָאיַה תוּ פְּהַלַםּ  דַמְבְּהָארְתְהַם אַפּי צַ'יְוַה יַת
איגְ'יַתֵא בְּהַרַתַה-שְׂרֵשְׁטְהַה  תַםּ יַגְ'נַֿםּ וידְדְהי רָאגַ'סַם
אַבְּהיסַנְדְהָאיַה—בתשוקה; תוּ—אולם; פְּהַלַם—עבור התוצאה; דַמְבְּהַה—גאווה; אַרְתְהַם—למען; אַפּי—גם; צַ'ה—ו-; אֵוַה—בוודאי; יַת—זאת אשר; איגְ'יַתֵא—מבוצעת; בְּהַרַתַה-שְׂרֵשְׁטְהַה—הו הטוב בבְּהָארַתים; תַם—זאת; יַגְ'נַֿם—הקרבה; וידְדְהי—דע; רָאגַ'סַם—במידת הלהיטות.
תרגום
הו הטוב בבְּהָארַתים, דע כי הקרבה למען רווח חומרי או להאדרת הגאווה היא במידת הלהיטות.
התעמקות
ישנם הקרבות או פולחנים שתכליתם התעלות לכוכבי עדן או ברכות חומריות בעולם זה. אלה נחשבים במידת הלהיטות.