סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
יֵא שָׂאסְתְרַה-וידְהים אוּתְסְרּיגְ'יַה  יַגַ'נְתֵא שְׂרַדְדְהַיָאנְויתָאהּ
תֵשָׁאםּ נישְׁטְהָא תוּ קָא קרישנה  סַתְתְוַם אָהוֹ רַגַ'ס תַמַהּ
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; יֵא—אלה אשר; שָׂאסְתְרַה-וידְהים—עקרונות הכתובים; אוּתְסְרּיגְ'יַה—מוותרים; יַגַ'נְתֵא—סוגדים; שְׂרַדְדְהַיָא—באמונה שלמה; אַנְויתָאהּ—בעלי; תֵשָׁאם—שלהם; נישְׁטְהָא—האמונה; תוּ—אולם; קָא—מה; קרישנה—הו קרישנה; סַתְתְוַם—בטובות; אָהוֹ—או שמא; רַגַ'הּ—בלהיטות; תַמַהּ—בבערות.
תרגום
ארג'ונה שאל: הו קרישנה, מה מעמדם של מי שאינם מקיימים את כללי הכתובים וממציאים להם עבודת פולחן משלהם? האם הם שרויים בטובות, בלהיטות או בבערות?
התעמקות
בפסוק שלושים ותשע של הפרק הרביעי נאמר, שאדם שנאמן לסגידתו המסוימת יתעלה לשלב הידע וישיג שלום ושגשוג מושלמים. הפרק השישה-עשר מסיק שמי שאינו מקיים את כללי הכתובים הוא אַסוּרַה, דמון, ואילו הנאמן לאלה נקרא דֵוַה, אל-מחצה. אך מה מעמדו של מי שממלא באמונה כללים שאינם נזכרים בכתובים? אלה ספקותיו של ארג'ונה, וקרישנה עומד עתה להבהירם. האם סגידתם של מי שבחרו להם בן אנוש והכתירוהו לאלוהים היא בטובות, בלהיטות או בבערות? האם הם משיגים את שלמות החיים? האם ידיעתם אמיתית? האם ביכולתם להתעלות לשלמות העליונה? מי שאינם מקיימים את כללי הכתובים, אולם מאמינים וסוגדים לאלים-למחצה ולאנשים — האם הם מצליחים במאמציהם? אלה שאלותיו של ארג'ונה.