סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַנֵקַה-צ'יתְתַה-ויבְּהְרָאנְתָא  מוֹהַה-גָ'אלַה-סַמָאוְרּיתָאהּ
פְּרַסַקְתָאהּ קָאמַה-בְּהוֹגֵשׁוּ  פַּתַנְתי נַרַקֵא 'שׂוּצַ'וּ
אַנֵקַה—אינספור; צ'יתְתַה—על-ידי חרדות; ויבְּהְרָאנְתָאהּ—אובדי עצות; מוֹהַה—של אשליות; גָ'אלַה—על-ידי רשת; סַמָאוְרּיתָאהּ—מוקפים; פְּרַסַקְתָאהּ—קשורים; קָאמַה-בְּהוֹגֵשׁוּ—לעינוג חושים; פַּתַנְתי—הם מידרדרים מטה; נַרַקֵא—לגיהנום; אַשׂוּצַ'וּ—לא נקי.
תרגום
אובדים באינספור חרדות וסבוכים ברשת האשליה, הם נקשרים יותר מדי להנאות חושים ומידרדרים לגיהינום.
התעמקות
תשוקתו של אדם דמוני לממון אינה יודעת שובעה. הוא מחשב כל הזמן את נכסיו, ומתכנן כיצד להוסיף ולהשקיע את הונו. הוא אינו בוחל בשום מעשה נפשע ונכון לעסקים בלתי כשרים לצורך הנאותיו הנלוזות. הוא מוקסם מקנייניו, כגון אדמה, משפחה, בית וחשבון בנק, ומוסיף ומתכנן כל הזמן להגדילם. הוא מאמין בכוחותיו, מבלי לדעת שהישגיו כולם מקורם במעשיו הטובים בעבר; אף שזכה וצבר את כל אלה, הוא אינו מודע לסיבות העבר. הוא משוכנע שבמאמציו שלו צבר את ממונו הרב. הוא מאמין במאמציו, ולא בחוק הקארמה. לפי חוק זה, לידה למשפחה מיוחסת, עושר, השכלה או יופי — מקורם בפעילות טובה בעבר. אלא שהדמוניים גורסים שכל אלה מקריים ומושגים בזכות יכולתם האישית. זאת מבלי להבחין בארגון ובסדר שמאחורי מגוון האנשים הרב, היופי וההשכלה. מי שמתחרה באדם כזה הופך מיד לאויבו. האנשים הדמוניים הם רבים, וכל אחד הוא אויב של זולתו. עוינות זו רק מוסיפה ומעמיקה — בין אנשים, אחר כך בין משפחות, ואז בין חברות ובין עמים; העולם כולו נסער ממאבקים ומלחמות בלתי פוסקים.

אדם דמוני נכון לחיות על חשבון זולתו. ככלל, הוא חושב את עצמו לאלוה עליון, והמטיף הדמוני אומר לחסידיו: "מדוע אתם מחפשים אלוהים? אתם בעצמכם אלוהים! עשו כרצונכם. אל תאמינו באלוהים. השליכו את אלוהים. אלוהים מת." כך מטיפים הדמונים.

אף שאדם שכזה רואה אחרים עשירים ורבי השפעה כמותו, או אף עשירים ממנו, הוא סבור שאיש אינו עשיר ממנו ואינו רב השפעה כמותו. בנוגע להתעלות למערכת כוכבים גבוהה, הוא אינו מאמין ביַגְ'נַֿה, בהקרבות. הרשעים בוחרים להמציא יַגְ'נֿות משלהם או מכונות כלשהן, וחושבים שבאמצעותן יוכלו להגיע לכל כוכב במרום. רָאוַנַּה ייצג להפליא אדם דמוני שכזה. הוא הציע לבנות מדרגות לשמים, שבעזרתן יגיעו האנשים לכוכבי עדן ללא אותן הקרבות שמומלצות בוודות. כמותו, אנשים דמוניים בני ימינו מתאמצים להגיע לכוכבים עליונים באמצעים מכניים שונים. אלה כולן דוגמאות לבלבול. והתוצאה היא שמבלי לדעת, סוללים הדמונים את דרכם לגיהינום. המילה הסנסקריטית מוֹהַה-גָ'אלַה היא רבת משמעות כאן. גָ'אלַה פירושה "רשת"; הם סבוכים ללא מוצא, ממש כמו דג שנלכד ברשת.