סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות

בהגווד גיטה: פרק 16, פסוק 13-15

אידַם אַדְיַה מַיָא לַבְּדְהַם  אימַםּ פְּרָאפְּסְיֵא מַנוֹרַתְהַם
אידַם אַסְתִידַם אַפּי מֵא  בְּהַוישְׁיַתי פּוּנַר דְהַנַם

אַסַוּ מַיָא הַתַהּ שַׂתְרוּר  הַנישְׁיֵא צָ'אפַּרָאן אַפּי
אִישְׂוַרוֹ 'הַם אַהַםּ בְּהוֹגִי  סידְדְהוֹ 'הַםּ בַּלַוָאן סוּקְהִי

אָדְּהְיוֹ 'בְּהיגַ'נַוָאן אַסְמי  קוֹ 'נְיוֹ 'סְתי סַדְרּישׂוֹ מַיָא
יַקְשְׁיֵא דָאסְיָאמי מוֹדישְׁיַה  איתְי אַגְ'נָֿאנַה-וימוֹהיתָאהּ
אידַם—זה; אַדְיַה—היום; מַיָא—על-ידי; לַבְּדְהַם—הרווחתי; אימַם—זה; פְּרָאפְּסְיֵא—ארוויח; מַנַהּ-רַתְהַם—בהתאם לתשוקתי; אידַם—זה; אַסְתי—ישנו; אידַם—זה; אַפּי—גם; מֵא—שלי; בְּהַוישְׁיַתי—יגבר בעתיד; פּוּנַהּ—שוב; דְהַנַם—עושר; אַסַוּ—זה; מַיָא—על-ידי; הַתַהּ—נהרג; שַׂתְרוּהּ—אויב; הַנישְׁיֵא—אהרוג; צַ'ה—ו-; אַפַּרָאן—אחרים; אַפּי—בוודאי; אִישְׂוַרַהּ—השליט העליון; אַהַם—אני; אַהַם—אני; בְּהוֹגִי—הנהנה; סידְדְהַהּ—מושלם; אַהַם—אני; בַּלַה-וָאן—רב-העצמה; סוּקְהִי—מאושר; אָדְּהְיַהּ—עשיר; אַבְּהיגַ'נַה-וָאן—מוקף בקרובים רמי-יחס; אַסְמי—אני; קַהּ—מי; אַנְיַהּ—אחר; אַסְתי—ישנו; סַדְרּישַׂהּ—כמו; מַיָא—אני; יַקְשְׁיֵא—אקריב; דָאסְיָאמי—אתן צדקה; מוֹדישְׁיֵא—אעלוץ; איתי—כך; אַגְ'נָֿאנַה—על-ידי בערות; וימוֹהיתָאהּ—מולכים שולל.
תרגום
אדם דמוני חושב: "ממון כה רב צברתי עד היום, ועל-פי תכניתי עוד אוסיף וארוויח. כל זה שלי, ואני ארבה זאת עוד ועוד בעתיד. הוא אויבי ואני הרגתיו, וגם את אויביי האחרים אהרוג. אני אדון הכול, אני הנהנה, אני מושלם, רב עוצמה ומאושר. אני העשיר באדם, ומוקף בקרובים רמי יחס. אין חזק ומאושר ממני. אני אערוך הקרבות, אחלק תרומות, וכך אעלוז." כך מתעתעת הבערות באנשים שכאלה.
התעמקות