סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יוֹ מָאם אֵוַם אַסַמְמֻוּדְּהוֹ  גָ'אנָאתי פּוּרוּשׁוֹתְתַמַם
סַה סַרְוַה-ויד בְּהַגַ'תי מָאםּ  סַרְוַה-בְּהָאוֵנַה בְּהָארַתַה
יַהּ—כל אחד אשר; מָאם—אותי; אֵוַם—כך; אַסַמְמֻוּדְּהַהּ—ללא ספק; גָ'אנָאתי—יודע; פּוּרוּשַׁה-אוּתְתַמַם—אישיות העליונה; סַהּ—הוא; סַרְוַה-וית—היודע כל; בְּהַגַ'תי—עוסק בשירות מסור; מָאם—אלַי; סַרְוַה-בְּהָאוֵנַה—מכל הבחינות; בְּהָארַתַה—הו בן בְּהַרַתַה.
תרגום
הו בן בְּהַרַתַה, מי שיודעני, ללא ספק, כאישיות העליונה — יודע הכול. או אז הוא עוסק כולו בשירותי המסור.
התעמקות
התורות והסברות לגבי מעמדן של ישויות החיים והאמת העליונה הן רבות מספור. בפסוק זה קרישנה מסביר שמי שיודע שהוא האישיות העליונה — יודע הכול. הידענים הבלתי מושלמים בסך הכול ממשיכים ומעלים את השערותיהם לגבי האמת, בעוד שהיודע המושלם אינו מבזבז את זמנו; הוא עוסק בתודעת קרישנה ובשירות מסור במישרין. הבהגווד גיטה מדגישה עובדה זו שוב ושוב. אף-על-פי-כן, רבים המפרשים העיקשים שמציגים את האמת העליונה ואת ישויות החיים כזהות.

הידע הוֵדי נקרא שְׂרוּתי, כלומר לימוד דרך שמיעה. הידע הזה צריך להתקבל מבני סמכא, כגון קרישנה ונציגיו. קרישנה מגדיר כאן את הדברים בצורה ברורה וחשוב ללמוד ממנו. לא מספיק לשמוע כמו חזירים; צריך להבין באמצעות בני סמכא. גם לא די בסברות אקדמיות. דרושה האזנה כנועה למסר הבהגווד גיטה, שמלמד שישויות החיים כפופות לאישיות אלוה תמיד. מי שמבין את זה, הרי שלפי קרישנה, אישיות אלוה, הוא יודע את תכלית הוודות; ולא איש זולתו.

המילה בְּהַגַ'תי היא רבת משמעות. היא מופיעה במקומות רבים בהתייחס לשירות לאל. מי שעוסק כולו בשירות מסור בתודעת קרישנה, פירושו של דבר שהבין את הידע הוֵדי כולו. הפַּרַמְפַּרָא הוַיְשְׁנַּוית קובעת שמי שעוסק בשירות מסור לקרישנה אינו זקוק עוד לשום תהליך רוחני אחר לצורך הבנת האמת העליונה. עצם עיסוקו בשירות מסור מעיד על כך שכבר הבין את האמת, וכבר עבר את כל שלבי ההבנה הראשוניים. מכל מקום, מי שגם לאחר מאות ואלפי חיים אינו מבין שקרישנה הוא אישיות אלוה ואינו מתמסר לו, הרי שלימודו השכלתני במשך כל השנים הרבות הללו היה בסך הכול בזבוז זמן.