סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
גָאם אָוישְׂיַה צַ'ה בְּהֻוּתָאני  דְהָארַיָאמְי אַהַם אוֹגַ'סָא
פּוּשְׁנָּאמי צַ'וּשַׁדְהִיהּ סַרְוָאהּ  סוֹמוֹ בְּהֻוּתְוָא רַסָאתְמַקַהּ
גָאם—הכוכבים; אָוישְׂיַה—חודר; צַ'ה—גם; בְּהֻוּתָאני—הישויות החיות; דְהָארַיָאמי—תומך; אַהַם—אני; אוֹגַ'סָא—באמצעות אוֹני; פּוּשְׁנָּאמי—מזין; צַ'ה—ו-; אַוּשַׁדְהִיהּ—ירקות; סַרְוָאהּ—כול; סוֹמַהּ—הירח; בְּהֻוּתְוָא—נהיה; רַסַה-אָאתְמַקַהּ—מספק את העסיס.
תרגום
אני חודר לכל כוכב וכוכב, ובאמצעות אוני הם נשארים במסלולם. אני הופך לירח ומספק את עסיס החיים לירקות כולם.
התעמקות
הכוכבים כולם מרחפים בחלל באמצעות האון האלוהי. האל נכנס בכל אטום, בכל כוכב ובכל ישות חיה. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא נדון נושא זה. שם נאמר שחלק מוחלט של אישיות אלוה, פַּרַמָאתְמָא, נכנס לכוכבים, ליקום, לישות החיים ואפילו לאטום. זהו מקור ההתאמה המופלאה שבכלל התופעות. אדם חי, שבתוכו נשמה רוחנית, צף על פני המים, בעוד שגוף מת, ללא נשמה, טובע. כמובן, בשעה שהוא נרקב, הוא שב וצף כמו עשב וכיוצא בזה, אך מיד ברגע המוות הוא טובע. הכוכבים כולם מרחפים באופן דומה, באמצעות אונו של אישיות אלוה. אונו תומך בכל כוכב, כמו היה חופן אבק. כל עוד קפוּץ האבק ביד, הוא אינו מתפזר. כמותו גם כל הכוכבים — הם מרחפים באוויר, כמו קפוּצים באגרופה של דמות היקום של האל. בכוח אונו כל התופעות — הנעות והדוממות — ניצבות במקומן. במזמורים הוֵדיים נאמר שהשמש מאירה בגלל אישיות אלוה והכוכבים נעים במסלולם. אלמלא הוא, היו הכוכבים כולם מתפזרים ונכחדים, כמו אבק באוויר. גם בזכותו מזין הירח את הירקות. הירח משפיע על טעמם הערב; ללא אור ירח הם אינם צומחים כראוי ואינם עסיסיים. מכאן שאלוהים הוא זה שמספק לחברה האנושית את כוח פעילותה, נוחוּתה ומזונותיה הטעימים, וללא אלה, היא לא היתה יכולה לשרוד. המילה רַסָאתְמַקַהּ היא רבת משמעות. טעמם הטוב של הדברים תלוי באל, באמצעות השפעתו של הירח.