סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יַד אָדיתְיַה-גַתַםּ תֵג'וֹ  גַ'גַד בְּהָאסַיַתֵא 'קְהילַם
יַץ' צַ'נְדְרַמַסי יַץ' צָ'אגְנַוּ  תַת תֵג'וֹ וידְדְהי מָאמַקַם
יַת—זה אשר; אָדיתְיַה-גַתַם—באור החמה; תֵגַ'הּ—אור; גַ'גַת—העולם כולו; בְּהָאסַיַתֵא—מאיר; אַקְהילַם—כול; יַת—זה אשר; צַ'נְדְרַמַסי—בירח; יַת—זה אשר; צַ'ה—ו-; אַגְנַוּ—באש; תַת—זה; תֵגַ'הּ—אור; וידְדְהי—דע; מָאמַקַם—ממני.
תרגום
אני מקור אור החמה שמפזר את חשכת היקום כולו. אני גם מקור אור הלבנה ואור האש.
התעמקות
אנשים משוללי תבונה אינם מבינים כיצד מתחוללים הדברים. הם יכולים, מכל מקום, להתחיל ולהתבסס בידע על-פי הסברו של האל. הכול רואים את השמש, הירח, אש וחשמל. עליהם רק לנסות ולהבין שאורם מקורו באלוהים. עבור נשמה מותנית מהווה תפיסה שכזו את ראשיתה של תודעת קרישנה, ונקודת זינוק להתקדמות נוספת. ישויות החיים במהותן הן חלקיקים של אלוהים, ופה הוא מרמז על דרכן חזרה ליחסים עמו.

מפסוק זה מתברר שהשמש מאירה את מערכת השמש כולה. היקומים הם רבים, וגם מערכות השמש, השמשות, הירחים והכוכבים. אולם בכל יקום ישנה רק שמש אחת. בבהגווד גיטה (10.21) נאמר שהירח הוא אחד מן הכוכבים (נַקְשַׁתְרָאנָּאם אַהַםּ שַׂשִׂי). אור השמש מקורו בזוהרו הרוחני של האל שבשמים הרוחניים. מיד עם זריחת החמה מתחילים האנשים בפעילותם. הם מציתים אש להתקנת מזונם, ובאמצעות אש הם מתניעים את תעשיותיהם; דברים רבים מאוד נעשים בסיועה. משום כך אלה — אור השמש, אש ואור הירח — חשובים כל כך לישויות החיים, עד כי בלעדיהם אינן יכולות לחיות. ההבנה שמקורם בקרישנה מהווה את ראשיתה של תודעת קרישנה. אור הירח מזין את הירקות. נעימותו הרבה מעוררת גם את התחושה שחיינו תלויים בחסדו של אלוהים, קרישנה. שהרי ללא חסדו לא היו שמש, ירח או אש, וללא סיועם של אלה, איש לא יכול לחיות. אלה כמה הרהורים שנועדו לעורר תודעת קרישנה בנשמה המותנית.