סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אוּתְקְרָאמַנְתַםּ סְתְהיתַםּ וָאפּי  בְּהוּנְֿגָ'אנַםּ וָא גוּנָּאנְויתַם
וימֻוּדְּהָא נָאנוּפַּשְׂיַנְתי  פַּשְׂיַנְתי גְ'נָֿאנַה-צַ'קְשׁוּשַׁהּ
אוּתְקְרָאמַנְתַם—עוזב את הגוף; סְתְהיתַם—מצוי בגוף; וָא אַפּי—או ש-; בְּהוּנְֿגָ'אנַם—נהנה; וָא—או; גוּנַּה-אַנְויתַם—תחת מקסם מידות הטבע החומרי; וימֻוּדְּהָאהּ—אנשים סכלים; נַה—לעולם לא; אַנוּפַּשְׂיַנְתי—יכולים לראות; פַּשְׂיַנְתי—יכולים לראות; גְ'נָֿאנַה-צַ'קְשׁוּשַׁהּ—אלו שרואים בעיני הידע.
תרגום
הסכלים אינם מבינים כיצד נוטשת ישות החיים את גופה, ואינם מבינים את מהות הגוף שהיא מתענגת עליו בהשפעת מקסם מידות הטבע. אולם מי שעיניו אומנו בידע רואה את כל זה.
התעמקות
המילה גְ'נָֿאנַה-צַ'קְשׁוּשַׁה היא רבת משמעות. ללא ידע אי אפשר להבין כיצד נוטשת ישות החיים את גופה, ולא איזה גוף תקבל בחייה הבאים, ואפילו לא מדוע היא חיה בגוף מסוים. ידע זה, שמצוי בבהגווד גיטה ובספרות דומה, מצריך את סיועו של מורה רוחני מוסמך. בר מזל הוא מי שאומן להבין את כל זה. הטבע החומרי מכתיב לישות החיים נסיבות מסוימות לנטישת גופה, תנאי חיים מסוימים ודרכי התענגות מסוימות; באשליית עינוג החושים, היא מתנסה בסבל שבשמחה ובצער השונים. מי שמתירים לתשוקה ולתאווה לשטות בהם בדרך קבע — אלה אינם מבינים עוד, ואינם מסוגלים לתפוס את שינויי הגוף או את שהותם בגוף מסוים. מכל מקום, בעלי הראייה הרוחנית יודעים שהרוח שונה מן הגוף. היא עוברת בגופים שונים שמקנים לה צורות התענגות שונות. רק בעל ידע שכזה מבין את סבלה של ישות החיים בקיום החומרי. זו הסיבה שמי שמתקדמים בתודעת קרישנה חותרים בכל מאודם להעניק ידע זה לכלל האנשים שסובלים ונאבקים בחיים המותנים. זאת כדי שייחלצו ממצבם ויהפכו למודעים לקרישנה ובני חורין, וישובו לעולם הרוחני.