סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
סַמַםּ פַּשְׂיַן הי סַרְוַתְרַה  סַמַוַסְתְהיתַם אִישְׂוַרַם
נַה הינַסְתְי אָתְמַנָאתְמָאנַםּ  תַתוֹ יָאתי פַּרָאםּ גַתים
סַמַם—באופן שווה; פַּשְׂיַן—רואה; הי—אכן; סַרְוַתְרַה—בכל מקום; סַמַוַסְתְהיתַם—שרוי באופן שווה; אִישְׂוַרַם—את נשמת-העל; נַה—לא; הינַסְתי—מדרדר; אָתְמַנָא—באמצעות המיינד; אָתְמָאנַם—את הנשמה; תַתַהּ—אז; יָאתי—מגיע; פַּרָאם—הנשגב; גַתים—אל היעד.
תרגום
מי שרואה את נשמת-העל מצוי באופן שווה בכל מקום ובכל ישות חיה — מחשבתו לא תוסיף עוד לדרדרו, והוא אף יתעלה אל היעד הנשגב.
התעמקות
ישות חיים שבחרה בקיום חומרי, מצבה שונה ממצבה בקיום הרוחני. מכל מקום, מי שרואה שהעליון בהתגלותו כפַּרַמָאתְמָא מצוי בכול, או שאישיות אלוה מצוי בכל חי, לא יניח עוד למנטליות הורסנית לדרדרו. הוא יוסיף ויתקדם בהדרגה לעבר העולם הרוחני. המיינד מכור בדרך כלל לעינוג חושים. אלא שהתקדמות רוחנית אפשרית רק כאשר פונה המיינד אל נשמת-העל.