סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
מַיְי אֵוַה מַנַה אָדְהַתְסְוַה  מַיי בּוּדְדְהיםּ ניוֵשַׂיַה
ניוַסישְׁיַסי מַיְי אֵוַה  אַתַה אֻוּרְדְהְוַםּ נַה סַמְּשַׂיַהּ
מַיי—בי; אֵוַה—אכן; מַנַהּ—את המיינד; אָדְהַתְסְוַה—מקד; מַיי—בי; בּוּדְדְהים—את התבונה; ניוֵשַׂיַה—השקע; ניוַסישְׁיַסי—תחייה; מַיי—בי; אֵוַה—אכן; אַתַהּ אֻוּרְדְהְוַם—מכאן ואילך; נַה—לעולם אין; סַמְּשַׂיַהּ—ספק.
תרגום
מקד את מחשבתך בי, אישיות אלוה העליון, והשקע בי את תבונתך כולה. אין ספק כי אז תחיה בי תמיד.
התעמקות
מי שעוסק בשירותו של קרישנה מצוי עמו ביחסים ישירים. אין ספק שמעמדו נשגב מיסודו. דָבֵק אינו חי במישור החומרי — הוא חי בקרישנה. שמו הקדוש של האל אינו שונה מהאל עצמו; ובשעה שהדָבֵק מזמר הרא קרישנה, קרישנה ואונו הפנימי מרקדים על לשונו. כאשר הוא מגיש לו מנחת מזון, קרישנה מקבל את המנחה במישרין, וכשהדָבֵק אוכל את שאריותיה, הוא זוכה בטבעו של קרישנה. מי שלא עוסק בשירות כזה, לא יבין זאת, אף שהתהליך מומלץ בבהגווד גיטה ובספרות וֵדית נוספת.