סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יֵא תוּ סַרְוָאנּי קַרְמָאנּי  מַיי סַנְנְיַסְיַה מַת-פַּרָאהּ
אַנַנְיֵנַיְוַה יוֹגֵנַה  מָאםּ דְהְיָאיַנְתַה אוּפָּאסַתֵא

תֵשָׁאם אַהַםּ סַמוּדְדְהַרְתָא  מְרּיתְיוּ-סַמְּסָארַה-סָאגַרָאת
בְּהַוָאמי נַה צ'ירָאת פָּארְתְהַה  מַיְי אָוֵשׂיתַה-צֵ'תַסָאם
יֵא—אלו אשר; תוּ—אולם; סַרְוָאנּי—את כל; קַרְמָאנּי—המעשים; מַיי—אלי; סַנְנְיַסְיַה—מקדישים; מַת-פַּרָאהּ—מסורים לי; אַנַנְיֵנַה—ללא סייג; אֵוַה—אכן; יוֹגֵנַה—באמצעות תרגול בהקטי-יוגה; מָאם—לי; דְהְיָאיַנְתַהּ—הוגים; אוּפָּאסַתֵא—סוגדים; תֵשָׁאם—עבורם; אַהַם—אני; סַמוּדְדְהַרְתָא—הגואל; מְרּיתְיוּ—מוות; סַמְּסָארַה—של הקיום החומרי; סָאגַרָאת—מהאוקיינוס; בְּהַוָאמי—אני הופך להיות; נַה—לא; צ'ירָאת—לאחר זמן רב; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; מַיי—בי; אָוֵשׂיתַה—שקוע; צֵ'תַסָאם—עבור אלו אשר מחשבתם.
תרגום
הו בן פְּרּיתְהָא, אולם מי שסוגדים לי ומקדישים לי את מעשיהם כולם ומסורים לי ללא סייג, מי שמשרתים אותי במסירות, הוגים בי וממקדים בי את מחשבתם תמיד — עבורם הנני הגואל המהיר מים הלידה והמוות.
התעמקות
נאמר כאן בבירור שהדְבֵקים הם בני מזל, שהרי אישיות אלוה גואל אותם במהרה מן הקיום החומרי. שירות טהור מקנה את ההבנה שאלוהים הוא גדול ושהנשמה הייחודית כפופה לו. חובתה לעסוק בשירותו — ואם אינה עושה זאת, הרי שהיא משרתת את מָאיָא.

קודם נאמר שרק באמצעות שירות מסור אפשר להעריך את האל. מכאן שחובתנו להתמסר לו כליל. מי שמבקש להגיע לקרישנה צריך למקד בו את מחשבתו תודעתו כולה. עליו לעבוד למענו בלבד. לא סוג העבודה חשוב, אלא העובדה שהיא מוקדשת כולה לקרישנה. זוהי רמתו של שירות מסור. שום הישג אינו קוסם לדָבֵק לבד מהאפשרות לרצות את אישיות אלוה העליון. משימת חייו היא לספקו, ולמען סיפוק זה הוא נכון להקריב הכול, ממש כמו ארג'ונה בקרב בקוּרוּקְשֵׁתְרַה. התהליך הוא פשוט מאוד: אדם יכול להקדיש את עצמו לאלוהים באמצעות משלח ידו, ובו בזמן לעסוק בזמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא. זמרה נשגבת זו מושכת את לב הדָבֵק אל אישיות אלוה.

האל מבטיח כאן לדָבֵק הטהור שעוסק בשירותו גאולה מידית מים הקיום החומרי. אנשים המתקדמים בתרגול יוגה יודעים באמצעות תהליך זה להעביר את נשמתם לכל כוכב, כרצונם. יש כאלה שמנצלים הזדמנויות שכאלה. אלא שבאשר לדָבֵק, נאמר כאן בפירוש שהאל לוקח אותו בעצמו לרקיע הרוחני. הוא אינו צריך להפוך קודם למנוסה ביותר.

בוַרָאהַה פּוּרָאנַּה מופיע הפסוק:

נַיָאמי פַּרַמַםּ סְתְהָאנַם  אַרְצ'יר-אָדי-גַתיםּ וינָא

גַרוּדַּה-סְקַנְדְהַם אָרוֹפְּיַה  יַתְהֵצְ'צְ'הַם אַניוָאריתַהּ

משמעות הפסוק היא שדָבֵק אינו צריך לתרגל אַשְׁטָאנְֹגַה-יוגה כדי לעבור לכוכבים הרוחניים. האל לוקח על עצמו את האחריות. הוא אומר כאן בבירור שהוא הופך בעצמו לגואל. ילד תלוי לחלוטין בהוריו, ובדרך זו מעמדו בטוח. כמותו, גם הדָבֵק אינו צריך להתאמץ ולתרגל יוגה כדי לעבור לכוכבים אחרים. זאת משום שהאל בא ברוב חסדו, רכוב על ציפורו, גַרוּדַּה, וגואלו מיד מן הקיום החומרי. גם שחיין מעולה שישחה בכל כוחותיו לא יצליח להציל את עצמו בים הגדול. אולם אם מישהו ימשה אותו מהמים, הרי שהצלתו הופכת לקלה מאוד. בדומה לכך מושה האל את הדָבֵק מן הקיום החומרי. עליו רק לתרגל את התהליך הפשוט של תודעת קרישנה ולעסוק בשירות מסור. מכאן שעל הנבון להעדיף את דרך השירות המסור על פני כל שאר הדרכים. זה מאושש בנָארָאיַנִּייַה:

יָא וַי סָאדְהַנַה-סַמְפַּתְתיהּ  פּוּרוּשָׁארְתְהַה-צַ'תוּשְׁטַיֵא

תַיָא וינָא תַד אָפְּנוֹתי  נַרוֹ נָארָאיַנָּאשְׂרַיַהּ

הפסוק מורה שלא לעסוק בפעילות נושאת פרי או בתהליך השכלתני לפיתוח ידע, שהרי המתמסר לאלוה עליון זוכה בכל אותן ברכות שמופקות משאר תהליכי היוגה, משכלתנות, מטקסי פולחן, מהקרבות, ממתן צדקה וכו'. זוהי ברכתו המיוחדת של השירות המסור.

זמרת שמו הקדוש של קרישנה — הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא — מספיקה כדי להביא את הדָבֵק לאלוהים בדרך קלה ומאושרת. שום תהליך דתי אחר לא יביאו ליעד זה.

מסקנת הבהגווד גיטה ניתנת בפרק השמונה-עשר:

סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּריתְיַגְ'יַה  מָאם אֵקַםּ שַׂרַנַּםּ וְרַגַ'ה

אַהַםּ תְוָאםּ סַרְוַה-פָּאפֵּבְּהְיוֹ  מוֹקְשַׁיישְׁיָאמי מָא שׂוּצַ'הּ

על האדם לנטוש כל תהליך להגשמה רוחנית לבד משירות מסור בתודעת קרישנה. זה יקנה לו את שלמות החיים העליונה. גם אל לו לחשוש מחטאי עברו, שהרי האל אחראי לו כליל. מכאן שאל לו לחתור לבדו ולנסות לשווא להגיע לגאולה רוחנית. הבה וכולם ימצאו מקלט באלוה העליון הכול יכול, שְׂרִי קרישנה, שהרי זוהי שלמות החיים העליונה.