סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יוֹ נַה הְרּישְׁיַתי נַה דְוֵשְׁטי  נַה שׂוֹצַ'תי נַה קָאנְֹקְשַׁתי
שׂוּבְּהָאשׂוּבְּהַה-פַּריתְיָאגִי  בהקטימָאן יַהּ סַה מֵא פְּרייַהּ
יַהּ—מי ש-; נַה—לעולם אינו; הְרּישְׁיַתי—עולץ; נַה—לעולם אינו; דְוֵשְׁטי—נעצב; נַה—לעולם אינו; שׂוֹצַ'תי—מקונן; נַה—לעולם אינו; קָאנְֹקְשַׁתי—משתוקק; שׂוּבְּהַה—מן המבורך; אַשׂוּבְּהַה—מן הבלתי מבורך; פַּריתְיָאגִי—מתנזר; בהקטי-מָאן—דָבֵק; יַהּ—מי ש-; סַהּ—הוא; מֵא—לי; פְּרייַהּ—יקר.
תרגום
מי שאינו עולץ ואינו מתעצב, אינו מקונן ואינו משתוקק, ומתנזר מן המבורך ומן הלא-מבורך כאחד — דָבֵק כזה יקר לי מאוד.
התעמקות
דָבֵק טהור אינו עולץ ואינו מתעצב לנוכח זכייה או אבדן חומריים. הוא גם אינו להוט מדי לזכות בבן או בתלמיד, וגם אינו מדוכדך בהעדרם. הוא אינו מקונן על אבדן דבר יקר, ואינו מאוכזב אם אינו משיג את מבוקשו. הוא נשאר נשגב לנוכח המבורך והבלתי מבורך, כגון מעשי חטא. הוא נכון לכל סכנה למען סיפוקו של האל, ודבר לא מהווה מכשול בפני שירותו המסור. דָבֵק שכזה יקר לקרישנה מאוד.