סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַנַפֵּקְשַׁהּ שׂוּצ'יר דַקְשַׁה  אוּדָאסִינוֹ גַתַה-וְיַתְהַהּ
סַרְוָארַמְבְּהַה-פַּריתְיָאגִי  יוֹ מַד-בְּהַקְתַהּ סַה מֵא פְּרייַהּ
אַנַפֵּקְשַׁהּ—נייטרלי; שׂוּצ'יהּ—טהור; דַקְשַׁהּ—מיומן; אוּדָאסִינַהּ—חסר דאגות; גַתַה-וְיַתְהַהּ—משולל סבל; סַרְוַה-אָרַמְבְּהַה—על כל המאמצים; פַּריתְיָאגִי—וויתר; יַהּ—מי ש-; מַת-בְּהַקְתַהּ—דָבֵק שלי; סַהּ—הוא; מֵא—לי; פְּרייַהּ—יקר.
תרגום
דָבֵק שאינו תלוי במהלך הפעולות הרגיל והוא טהור, מיומן, חסר דאגות, משולל כל סבל ואינו חותר לתוצאה כלשהי, יקר לי מאוד.
התעמקות
דָבֵק מקבל כסף כאשר מוצע לו, אולם אינו נלחם עבורו. אם הכסף בא כמעצמו, בחסדו של האל, הוא אינו נסער. הוא מתרחץ באופן טבעי לפחות פעמיים ביום, ומשכים קום לשירותו המסור. רק טבעי שהוא נקי מבפנים ומבחוץ. הוא בקיא בכול, שהרי הוא יודע את תמצית כל פעולות החיים ומשוכנע בסמכות הכתובים. לעולם אינו מצדד בקבוצה או בצד מסוים; משום כך הוא חסר דאגות. הוא גם אינו סובל, כיוון שהוא פטור מכל זהות חיצונית; הוא יודע שגופו הוא בסך הכול זהות חיצונית, ומשום כך אינו מושפע מכאב גופני. דָבֵק טהור אינו משקיע את מאמציו בדבר שנוגד את עקרונות השירות המסור. בניית מבנה גדול, למשל, כרוכה בהשקעת כוחות רבים. דָבֵק לא יעשה דבר שכזה אם אינו מועיל להתקדמותו בשירות מסור. אפשר שיבנה מקדש לאל, ועבורו ייקח על עצמו דאגות לאינספור, אולם לא יבנה בית גדול לצרכיו האישיים.