11.1  ארג'ונה אמר: למשמע הוראותיך, שבחסדך לימדת אותי, על אודות הכמוסים שבנושאים הרוחניים כולם, נמוגה עתה אשלייתי.
11.2  הו בעל עיני לוטוס, שמעתי ממך בפרוטרוט על אודות הופעתן והיעלמותן של כל ישויות החיים, והבנתי את תפארתך האינסופית.
11.3  הו הדגול באישיויות, הו דמות עילאית, אף שאני רואה אותך לפניי בדמותך האמיתית, כפי שתיארת את עצמך, מתאווה אני לראות כיצד נכנסת לתוך עולם התופעות. ברצוני לראותך בדמותך זו.
11.4  הו אלי, אדון כל כוחות הנסתר, אם סבור אתה שביכולתי לחזות בדמות היקום, הראה נא לי אישיות יקומית אינסופית זו.
11.5  אישיות אלוה העליון אמר: הו ארג'ונה בן פְּרּיתְהָא, הבט נא וראה את שפעתי — מאות ואלפי דמויות אלוהיות בשלל גוון ושוני.
11.6  הו הטוב בבְּהָארַתים, ראה, הנה מופיעים כאן למיניהם: אָדיתים, וַסוּיים, רוּדְרות, אַשְׂוינִי-קוּמָארים ושאר האלים-למחצה. צפה נא בשלל נפלאותיי, שבהם לא חזה ועל אודותם לא שמע איש לפניך.
11.7  הו ארג'ונה, כל שהתאוות לראות תמצא עתה בגופי זה! בדמות היקום תחזה בזה שחפץ אתה לראות עכשיו, גם בזה שתתאווה לראות בעתיד. הכול — הנע והדומם — מצוי כאן בשלמות, במקום אחד.
11.8  אולם לא בעיניים אלה תוכל לראותני. אעניק לך עיניים אלוהיות. הבט וצפה בשפעתי הפלאית!
11.9  סַנְגַ'יַה אמר: הו מלך, לאחר שאמר זאת, הציג אדון כל כוחות הנסתר, אישיות אלוה, את דמות היקום לפני ארג'ונה.
11.10  בדמות היקום ראה ארג'ונה פִּיות לאינספור, וכן עיניים ושלל מראות מופלאים. היא עטתה עדיים שמימיים לרוב ונשאה אל-על כלי נשק אלוהיים. מלבושים וזֵרים קסומים עיטרוה, ובשמים אלוהיים סכו את גופה. כולה הייתה פלאית, זוהרת, אינסופית ומתרחבת לכל עבר.
11.12  לו זרחו לפתע במרום מאות ואלפי שמשות, הייתה קרינתן משתווה אולי לזוהרו של אישיות אלוה בדמותו היקומית.
11.13  או אז ראה ארג'ונה בדמות היקום את העולם המתרחב לאין גבול, מצוי כולו במקום אחד, אף שנחלק לאלפים רבים.
11.14  ואז, נבוך ומשתאה ושערותיו סומרות, כפף ארג'ונה את ראשו והשתחווה, ובכפיים צמודות נשא תפילה לאל.
11.15  ארג'ונה אמר: קרישנה יקר, אני רואה שמכונסים בגופך כל האלים-למחצה וישויות חיים נוספות. אני רואה את ברהמה יושב על פרח הלוטוס, וגם שיווה שם וכל החכמים והנחשים השמימיים.
11.16  הו אדון העולם, הו דמות היקום, אני רואה בגופך זרועות לאינספור ובטנים ופיות ועיניים, כולם נפוצים לכל עבר, ללא סוף. לא אחרית לך, לא תווך, גם לא ראשית.
11.17  מה קשה להביט בדמותך — כרשפי אש מלהטת או כיקוד השמש האדיר היא מפיצה סביבה את זוהרה המסנוור. אך הנה אני חוזה בה מצויה בכול, מעוטרת בכתרים, אלות ודיסקוסים.
11.18  אתה המטרה הבראשיתית, העילאית. אתה משכנו הסופי של היקום כולו. אתה בלתי מתכלה, אתה גם הקדום מכול, מקיים הדת הנצחית ואישיות אלוה. זו דעתי.
11.19  אתה ללא מקור, אמצע או סוף, ולתהילתך אין גבול. זרועותיך רבות מספור והחמה והלבנה הן עיניך. אני רואה להבות אש פורצות מפיך וקרינתך שורפת את היקום כולו.
11.20  אף שאתה אחד, משתרע אתה על הרקיע כולו, על כוכביו והחלל שביניהם. הו רב ועצום, למראה דמות מופלאה ומבעיתה זו, כל מערכות הכוכבים חרדות.
11.21  המון האלים-למחצה כולם מתמסרים לך ונכנסים לתוכך. אחדים אומרים תפילות ביראה ומצמידים את כפותיהם. המוני קדושים וישויות מושלמות קוראים "שלום לכול!" ומתפללים אליך במזמורים וֵדיים.
11.22  שיווה, על ריבוי היבטיו, האָדיתים, הוַסוּיים, הסָאדְהְיות, הוישְׂוַדֵוים, שני האַשְׂוינִים, המַרוּתים, האבות הקדומים, הגַנְדְהַרְוים, היַקְשׁים, האַסוּרות והאלים-למחצה המושלמים, כולם צופים בך בפליאה.
11.23  הו רב עוז וכוח, הכוכבים ושליטיהם כולם נחרדים למראה דמותך האדירה, על ריבוי פניה, עיניה, זרועותיה, ירכיה, רגליה, בטניה ואינספור שיניך האימתניות; הם נבעתים, וכך גם אני.
11.24  הו וישנו השורה בכול, למראך הבוהק בשלל צבעים ונושק לשמים, למראה פיותיך הפעורים ועיניך הגדולות, היוקדות, נפשי נבעתת מאימה. איני יכול עוד לשמור על איזוני ועל שלוות רוחי.
11.25  הו אל האלים, מקלט העולמות, רחם נא עליי. למראה פניך הרושפים כמוות ושיניך המבעיתות אובד איזוני, ובלבול אוחז בי מכל עבר.
11.26  בניו של דְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה, עם המלכים בעלי בריתם, ובְּהִישְׁמַה, דְרוֹנַּה וקַרְנַּה, גם החשובים בחיילינו — כולם נוהרים אל פּיותיך האימתניים. אני רואה גם כמה נלכדים, מחוצי ראש, בין שיניך.
11.28  כגלי נהר רבים הזורמים לים נדחקים הלוחמים הדגולים הללו לאש פיותיך.
11.29  אני רואה אנשים אלה אצים אל לועותיך כמו עשים שנמשכים לאש ונשרפים למוות.
11.30  הו וישנו, אני רואה אותך בכל עבר, מכלה אותם בלהבות פיותיך. קרינתך יוקדת נוראות ומציפה את היקום כולו בזוהרה.
11.31  הו אל האלים, הו דמות אימתנית, אמור נא לי מי אתה. הנני משתחווה בענווה לפניך; רחם עליי. אתה האל הבראשיתי וברצוני לדעת על אודותיך, כי איני יודע מהי משימתך.
11.32  אישיות אלוה העליון אמר: הנני הזמן, מחריבם האדיר של העולמות, ובאתי לכאן כדי להכחיד את האנשים כולם. מלבדכם (הפָּאנְּדַּוים), חייל לא ישרוד משני המחנות.
11.33  קום, היכון לקרב, וזכה בתהילה. מגר את האויבים והתענג על ממלכה משגשגת. על-פי תכניתי, אלה כבר הוכו למוות, ואתה, הו סַוְיַסָאצִ'י, אינך אלא כלי במלחמה.
11.34  דְרוֹנַּה, בְּהִישְׁמַה, גַ'יַדְרַתְהַה, קַרְנַּה, ושאר הלוחמים הדגולים — כולם כבר נהרגו בידיי. הרוג אותם מבלי להיטרד. צא והילחם, והדבר את אויביך בקרב.
11.35  סַנְגַ'יַה אמר לדְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה: הו מלך, למשמע דבריו של אישיות אלוה החל ארג'ונה, בחיל ורעדה, משתחווה שוב ושוב בכפיים צמודות, ובקול שנוק מאימה אמר לאל.
11.36  ארג'ונה אמר: הו אדון החושים, העולם עולץ לשמע שמך והכול נקשרים אליך. הישויות המושלמות חולקות לך כבוד ויקר, בעוד שהדמונים נסים באימה לכל עבר. אך מן הדין שיהיה כך.
11.37  הו הגדול מכול, אפילו מברהמה, אתה הבורא הראשוני. מדוע שלא ישתחוו לפניך? הו הבלתי מוגבל, אל האלים, מקלט היקום! אתה המקור הבלתי מנוצח, סיבת כל הסיבות, ונשגב אתה לעולם התופעות החומרי.
11.38  אתה אישיות אלוה המקורי, אתה הקדום מכול ואתה משכן הקודש והמקלט העליון בעולם תופעות זה. אתה יודע כול ואתה כל שאפשר לדעת אותו. אתה המחסה העילאי אשר מעבר למידות החומריות. הו דמות חסרת גבולות! שורה אתה בהתגלות הקוסמית כולה!
11.39  אתה אוויר ואתה השליט העליון! אתה אש, אתה מים ואתה הירח! אתה ברהמה, היצור הראשון, ואתה אבי הסב. אלף פעמים אני משתחווה לפניך, ושוב ושוב!
11.40  הנני משתחווה אליך מלפנים ומאחור ומכל עבר! הו עוצמה חסרת גבולות, אדון לכוח אינסופי! אתה שורה בכול, ולפיכך הנך הכול.
11.41  בחושבי אותך לרעי, כיניתי אותך בפזיזות "הו קרישנה", "הו יָאדַוַה", "הו ידידי", מבלי לדעת את תפארתך. אנא, סלח על כל אשר עשיתי מתוך טירוף או מאהבה. חיללתי את כבודך פעמים רבות — בבדיחות הדעת בעת מרגוע, בהשתרענו על אותה מיטה, או ביושבנו או באכלנו יחדיו — לעתים ביחידות ולעתים לעיניהם של ידידים רבים. הו הבלתי מוֹעד, מחל לי על כל עוונותיי.
11.43  אתה אבי עולם התופעות כולו, על כל החי והדומם שבו. אתה מנהיגו הנערץ והמורה הרוחני העליון. אף לא אחד שווה לך, ולא זהה לך. הו ריבון בעל עוצמה אינסופית, כיצד ייתכן שיהיה בשלושת העולמות מישהו גדול ממך?
11.44  אתה הריבון העליון, מושא סגידתה של כל ישות חיים. הריני נופל לרגליך ומתחנן בהכנעה לחסדך. כאב שסולח לחוצפת בנו, כחבר שסולח לעזות-המצח של ידידו, או כבעל שסולח לחירות-יתר מצד אשתו, סלח נא על כל העוולות שעשיתי לך.
11.45  הו אל האלים, הו משכן היקום, למראה דמות היקום, שבה לא חזיתי מעולם, לבי מתרונן, אך בו בזמן נפשי נבעתת מאימה. הטה נא לי חסדך ושוב גלה לפניי את דמותך כאישיות אלוה.
11.46  הו דמות היקום, הו אל בעל אלף ידיים, חפץ אני לחזות בדמותך בעלת ארבע הידיים, עם קסדה לראשך ובידיך אלָה, גלגל, קונכייה ופרח לוטוס. ברצוני לראות אותך בדמות זו.
11.47  אישיות אלוה העליון אמר: ארג'ונה יקירי, בשמחה רבה הראיתי לך, באמצעות אוני הפנימי, את אותה דמות-יקום עילאית שבתוך העולם החומרי. איש לפניך לא חזה בדמות ראשונית זו, שלא גבול לה וקרינתה שופעת אור.
11.48  הו הטוב בלוחמי הקוּרוּ, לפניך איש לא חזה בדמותי היקומית מעולם; שהרי לא די בלימוד הוודות, גם לא בהעלאת קרבנות, במתן צדקה או במעשי חסד, אף לא בסגפנות חמורה — לא די באלה כדי לראותני בדמות זו בעולם החומרי.
11.49  דְבֵקי, למראה היבטי המחריד הזה נבעתת והתבלבלת כולך. הבה נשים לזה קץ. ועתה, בנפש שלווה, חופשי מכל מורא, תוכל לראות את הדמות שהתאוויתָ לה.
11.50  סַנְגַ'יַה אמר לדְהְרּיתַרָאשְׁטְרַה: באמרו כך, גילה אישיות אלוה העליון את דמותו האמיתית בעלת ארבע הידיים, ולבסוף, כדי לעודד את ארג'ונה אחוז האימה, הוא הציג את דמותו בעלת שתי הידיים.
11.51  משראה ארג'ונה את קרישנה בדמותו המקורית הוא אמר: הו גַ'נָארְדַנַה, למראה דמותך האנושית רבת החן נרגעה נפשי ושבה לטבעה המקורי.
11.52  אישיות אלוה העליון אמר: ארג'ונה יקר, קשה עד מאוד לחזות בדמותי שאתה צופה בה עתה. אפילו האלים-למחצה תרים תמיד אחר הזדמנות לראות דמות אהובה זו.
11.53  הדמות שרואה אתה בעיניים נשגבות, לא על-ידי לימוד הוודות אפשר להבינה וגם לא על-ידי סיגופים קשים, מתן צדקה או סגידה. לא באלה אפשר לראותני כפי שאני.
11.54  ארג'ונה יקירי, רק באמצעות שירות מסור ללא סייג אפשר להבין אותי כפי שאני — ניצב לפניך ונגלה לעיניך במישרין. רק בדרך זו תוכל לחדור אל מסתורי הבנתי.
11.55  ארג'ונה יקירי, מי שעוסק בשירותי הטהור ופטור מטומאתן של פעילות נושאת פרי ושכלתנות עיונית, מי שעובד למעני ועושה אותי למטרת חייו העליונה, והוא ידיד לכל ישות חיה — אין ספק כי יבוא אליי.