סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
מַץ'-צ'יתְתָא מַד-גַתַה-פְּרָאנָּא  בּוֹדְהַיַנְתַהּ פַּרַסְפַּרַם
קַתְהַיַנְתַשׂ צַ'ה מָאםּ ניתְיַםּ  תוּשְׁיַנְתי צַ'ה רַמַנְתי צַ'ה
מַת-צ'יתְתָאהּ—מחשבתםמֶחשבם עוסקת לחלוטין בי; מַת-גַתַה-פְּרָאנָּאהּ—חייהם מסורים לי; בּוֹדְהַיַנְתַהּ—מלמדים; פַּרַסְפַּרַם—אחד את השני; קַתְהַיַנְתַהּ—מדברים; צַ'ה—גם; מָאם—אודותי; ניתְיַם—תמיד; תוּשְׁיַנְתי—מרוצים; צַ'ה—גם; רַמַנְתי—מוצאים עונג נשגב; צַ'ה—גם.
תרגום
מחשבותיהם של דְבֵקיי הטהורים נתונות לי, חייהם מוקדשים כליל לשירותי, והם מוצאים חדווה רבה ועונג בהאירם זה את זה ובהשיחם בי תמיד.
התעמקות
נזכרות כאן תכונותיהם של דְבֵקים טהורים. הם עוסקים כליל בשירות נשגב לאל, ומחשבתם אינה מתנתקת ולוּ לרגע מכפות רגלי הלוטוס שלו. שיחותיהם נסבות על נושאים נשגבים בלבד. פסוק זה מתאר את סימניהם. דְבֵקיו של האל שקועים עשרים וארבע שעות ביממה בפיאור מעלותיו ועלילותיו. לבם ונשמתם שקועים בקרישנה תמיד, ושיחה בו בחברתם של דְבֵקים אחרים מסבה להם עונג רב.

בשלב הראשוני של השירות המסור מהווה השירות עצמו מקור לחדווה נשגבת. ואילו בשלב הבוגר כבר שרוי המתרגל ממש באהבת אלוהים. אותם דְבֵקים שמגיעים לשלב זה חווים את השלמות העליונה אשר מציג האל במשכנו. שְׂרִי צ'איטניה דימה את השירות המסור להטמנת זרע בלבה של ישות החיים. ישויות חיים לאינספור נודדות בתבל וכוכביה. אולם רק מעטות מהן זוכות לפגוש דָבֵק טהור ולהבין שירות מסור. השירות המסור משול לזרע, וכאשר זרע זה נטמן בלב ישות החיים, והיא מוסיפה ושומעת ומזמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא, הזרע נובט, ממש כמו עץ שנובט לאחר השקיה סדירה. השתיל הרוחני, שתיל השירות המסור, מתפתח בהדרגה וצומח, עד שפורץ את מעטה היקום החומרי וחודר לזוהר הבְּרַהְמַגְ'יוֹתי שברקיע הרוחני. ברקיע הרוחני הוא מוסיף וגדל עד שמגיע לכוכב העליון, גוֹלוֹקַה ורינדאוון, שהוא כוכבו העליון של קרישנה. לבסוף מוצא השתיל מקלט בכפות רגלי הלוטוס של קרישנה ונח שם. ממש כשם שצמח מניב פירות ופרחים, כשתהליך ההשקיה ממשיך בצורת שמיעה וזמרה, גם שתיל המסירות מניב פרי. שתיל השירות המסור מתואר בפרוטרוט בצ'איטניה-צַ'ריתָאמְרִּתַה (מַדְהְיַה-לִילָא, פרק תשעה-עשר). מוסבר שם שבשעה שהשתיל כולו מוצא מקלט בכפות רגלי הלוטוס של האל, או אז משתקע הדָבֵק כליל באהבת אלוהים: רגע ללא מגע עם האל הוא בלתי נסבל אז עבורו, ממש כמו דג מחוץ למים. בזכות מגעו עם האל הוא זוכה אז במעלות הנשגבות כולן.

גם השרימד בהאגותם גדוש בתיאורים כאלה על היחסים שבין האל לדְבֵקיו, ומשום כך הוא יקר מאוד לדְבֵקים, כפי שמתאר הספר בעצמו (שרימד בהאגותםּ 12.13.18). שרימד בהאגותםּ פּוּרָאנַּם אַמַלַםּ יַד וַיְשְׁנַּוָאנָאםּ פְּרייַם. שום פעילות ארצית לא מתוארת בו, גם לא פיתוח כלכלי, עינוג חושים או גאולה. זהו הספר היחיד שמתאר במלואו את טבעם הנשגב של האל ודְבֵקיו. ממש כשם שנער ונערה נהנים להתרועע יחדיו, כך מי שהגיעו להגשמה עצמית בתודעת קרישנה מפיקים עונג אינסופי מספרות זו.