סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַהַםּ סַרְוַסְיַה פְּרַבְּהַווֹ  מַתְתַהּ סַרְוַםּ פְּרַוַרְתַתֵא
איתי מַתְוָא בְּהַגַ'נְתֵא מָאםּ  בּוּדְהָא בְּהָאוַה-סַמַנְויתָאהּ
אַהַם—אני; סַרְוַסְיַה—של הכול; פְּרַבְּהַוַהּ—מקור היצירה; מַתְתַהּ—ממני; סַרְוַם—הכול; פְּרַוַרְתַתֵא—נובע; איתי—כך; מַתְוָא—ביודעם; בְּהַגַ'נְתֵא—מתמסרים; מָאם—אלי; בּוּדְהָאהּ—מלומדים; בְּהָאוַה-סַמַנְויתָאהּ—בתשומת לב.
תרגום
אני מקור העולמות הרוחניים והחומריים כולם. הכול נובע ממני. החכמים אשר יודעים דבר זה לאשורו עוסקים בשירותי המסור וסוגדים לי בכל לבבם.
התעמקות
אותו מלומד שלמד את הוודות על בוריין וקנה ידע מבני סמכא כמו שְׂרִי צ'איטניה, ואף יודע כיצד ליישם ידע זה, מבין שקרישנה הוא מקור הכול בעולם החומרי, ובעולם הרוחני. ידיעתו הרבה מייצבת אותו בשירות מסור לאל. הפרשנויות האוויליות הרבות, והשוטים השונים, לא יטו אותו מדרכו לעולם. הספרות הוֵדית כולה מאששת שקרישנה הוא מקורם של ברהמה, שיווה, ושאר האלים-למחצה. באַתְהַרְוַה וֵדַה (גוֹפָּאלַה-תָאפַּנִי אוּפַּנישַׁד 1.24) נאמר, יוֹ ברהמהנַּםּ וידַדְהָאתי פֻּוּרְוַםּ יוֹ וַי וֵדָאמְּשׂ צַ'ה גָאפַּיַתי סְמַה קרישנה: "היה זה קרישנה שהורה בראשית את הידע הוֵדי לברהמה, והוא שהפיצו בעבר." בנָארָאיַנַּה אוּפַּנישַׁד (1) נאמר, אַתְהַה פּוּרוּשׁוֹ הַה וַי נָארָאיַנּוֹ 'קָאמַיַתַה פְּרַגָ'אהּ סְרּיגֵ'יֵתי: "או אז חפץ אישיות אלוה נָארָאיַנַּה לברוא ישויות חיים." האוּפַּנישַׁד ממשיך: נָארָאיַנָּאד ברהמה גָ'איַתֵא, נָארָאיַנָּאד פְּרַגָ'אפַּתיהּ פְּרַגָ'איַתֵא, נָארָאיַנָּאד אינְדְרוֹ גָ'איַתֵא, נָארָאיַנָּאד אַשְׁטַוּ וַסַווֹ גָ'איַנְתֵא, נָארָאיַנָּאד אֵקָאדַשַׂה רוּדְרָא גָ'איַנְתֵא, נָארָאיַנָּאד דְוָאדַשָׂאדיתְיָאהּ: "מנָארָאיַנַּה נולד ברהמה, וכך גם המולידים השונים. ממנו נולדו גם אינְדְרַה, שמונת הוַסוּיים, אחד-עשר הרוּדְרות ושנים-עשר האָדיתים." אותו נָארָאיַנַּה הוא התרחבות של קרישנה.

באותן ודות נאמר, בְּרַהְמַנְּיוֹ דֵוַקִי-פּוּתְרַהּ: "קרישנה, בנה של דֵוַקִי, הוא אישיות אלוה." (נָארָאיַנַּה אוּפַּנישַׁד 4) עוד נאמר, אֵקוֹ וַי נָארָאיַנַּה אָסִין נַה ברהמה נֵשָׂאנוֹ נָאפּוֹ נָאגְני-סוֹמַוּ נֵמֵא דְיָאו-אָפְּרּיתְהיוִי נַה נַקְשַׁתְרָאנּי נַה סֻוּרְיַהּ: "בראשית הבריאה היה רק אישיות אלוה, נָארָאיַנַּה. ברהמה לא היה, גם לא שיווה, גם לא מים, אש, ירח, לא שמים וארץ, כוכבים בשמים או שמש." (מַהָא אוּפַּנישַׁד 1.2) באותו ספר נאמר גם ששיווה נולד ממצחו של האל. הוודות מסבירות שאותו אל, בוראם של ברהמה ושיווה, הוא מושא הסגידה העליון.

בחלק המוֹקְשַׁה-דהרמה של המַהָאבְּהָארַתַה קרישנה אומר,

פְּרַגָ'אפַּתיםּ צַ'ה רוּדְרַםּ צָ'אפְּי  אַהַם אֵוַה סְרּיגָ'אמי וַי

תַוּ הי מָאםּ נַה ויגָ'אנִיתוֹ  מַמַה מָאיָא-וימוֹהיתַוּ

"האבות הקדומים, שיווה ואחרים — כולם נוצרו בידי, אף שאינם יודעים זאת, כיוון שהם מכוסים באוני המשלה." בוַרָאהַה פּוּרָאנַּה נאמר,

נָארָאיַנַּהּ פַּרוֹ דֵוַס  תַסְמָאג' גָ'אתַשׂ צַ'תוּרְמוּקְהַהּ

תַסְמָאד רוּדְרוֹ 'בְּהַוַד דֵוַהּ  סַה צַ'ה סַרְוַה-גְ'נַֿתָאםּ גַתַהּ

"נָארָאיַנַּה הוא אישיות אלוה. ממנו נולד ברהמה, ומברהמה נולד שיווה."

קרישנה הוא מקור כל הולדה. הוא נקרא הסיבה הראשונית לכול. הוא אומר, "אני המקור לכול, שהרי הכול נוצר ממני. הכול כפוף לי; איש אינו נעלה ממני." קרישנה הוא השליט העליון, ואין אחר מלבדו. מי שמבין כל זאת בהדרכתם של מורה רוחני והספרות הוֵדית, הוא מלומד באמת. אדם כזה משקיע את אונו כולו בתודעת קרישנה. מי שלעומת זאת אינם בקיאים במדע של קרישנה, הם סכלים גמורים. רק כאלה חושבים את קרישנה לאדם רגיל. אל לו למי שמודע לקרישנה להתבלבל מבורים שכאלה; עליו להוסיף ולהתקדם בתודעת קרישנה בהחלטיות וביציבות ולהימנע מכל ביאור או פרשנות בלתי מוסמכים לבהגווד גיטה.