סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
מַהַרְשַׁיַהּ סַפְּתַה פֻּוּרְוֵא  צַ'תְוָארוֹ מַנַוַס תַתְהָא
מַד-בְּהָאוָא מָאנַסָא גָ'אתָא  יֵשָׁאםּ לוֹקַה אימָאהּ פְּרַגָ'אהּ
מַהָא-רּישַׁיַהּ—החכמים הדגולים; סַפְּתַה—שבעה; פֻּוּרְוֵא—בעבר; צַ'תְוָארַהּ—ארבעה; מַנַוַהּ—המַנוּ; תַתְהָא—כמו גם; מַת-בְּהָאוָאהּ—נולדו ממני; מָאנַסָאהּ—מהמיינד; גָ'אתָאהּ—נולדו; יֵשָׁאם—ששלהם; לוֹקֵא—בעולם; אימָאהּ—הזו; פְּרַגָ'אהּ—האוכלוסיה.
תרגום
שבעת החכמים הדגולים, ולפניהם ארבעת החכמים האחרים (סַנַקַה, סַנָאתַנַה, סַנַנְדַנַה וסַנַת-קוּמָארַה) והמַנַוים (ארבעה-עשר מולידי המין האנושי) — אלה באו ממני, ממחשבתי. וישויות החיים שמאכלסות את הכוכבים השונים, כולן הן צאצאיהם.
התעמקות
האל מתאר את אילן היוחסין של אוכלוסיית היקום. ברהמה הוא היצור הראשון שנולד מאונו, והוא נודע כהירַנְּיַגַרְבְּהַה. ממנו נגלו שבעת החכמים הדגולים, ולפניהם ארבעת החכמים סַנַקַה, סַנַנְדַה, סַנָאתַנַה וסַנַת-קוּמָארַה והמַנַוים. עשרים וחמישה קדושים אלה ידועים כאבות כל ישויות החיים בתבל. ישנם יקומים לאינספור, ובהם כוכבים לאינספור. בכל אחד מאלה מצויות שלל ישויות חיים, כולן צאצאיהם של עשרים וחמישה האבות הללו. לפני שזכה ברהמה, בחסדו של קרישנה, להבין את סוד הבריאה, הוא ביצע סיגופים במשך מאה שנות האלים-למחצה. או אז נוצרו ממנו סַנַקַה, סַנַנְדַה, סַנָאתַנַה וסַנַת-קוּמָארַה, אחריהם רוּדְרַה, ואחר כך שבעת החכמים. בדרך זו נולדו כל הבְּרָאהְמַנּים והקְשַׁתְרייות מאונו של האל. ברהמה ידוע כפּיתָאמַהַה, שפירושו הסב, וקרישנה ידוע כפְּרַפּיתָאמַהַה, שמשמעו אבי הסב. זה נזכר בפרק האחד-עשר של הבהגווד גיטה (11.39).