סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
אַתְהַה וָא בַּהוּנַיְתֵנַה  קיםּ גְ'נָֿאתֵנַה תַוָארְג'וּנַה
וישְׁטַבְּהְיָאהַם אידַםּ קְרּיתְסְנַם  אֵקָאמְּשֵׂנַה סְתְהיתוֹ גַ'גַת
אַתְהַה וָא—אך; בַּהוּנָא—רב; אֵתֵנַה—שכזה; קים—לשם מה; גְ'נָֿאתֵנַה—מידע; תַוַה—לך; ארג'ונה—הו ארג'ונה; וישְׁטַבְּהְיַה—מתפשט; אַהַם—אני; אידַם—הזה; קְרּיתְסְנַם—במלואו; אֵקַה—אחד; אַמְּשֵׂנַה—באמצעות חלק; סְתְהיתַהּ—שורה; גַ'גַת—יקום.
תרגום
אך מה הטעם, ארג'ונה, במידע מפורט שכזה? עם חלקיק אחד ויחיד שלי אני שורה בתבל כולה ומקיימה.
התעמקות
אלוהים נמצא בכל דבר ודבר ביקומים החומריים באמצעות יצוגו כנשמת-העל. הוא אומר לארג'ונה שאין טעם להבין את קיומם של הדברים, על שפעתם וגדלותם, בנפרד. די לו לדעת שהוא נכנס בכול כנשמת-העל ומקיימם. החל מברהמה אדיר הממדים וכלה בנמלה הקטנה, הכול נשען על האל ומתקיים בזכותו.

ישנו זרם דתי שמטיף דרך קבע שסגידה לכל אחד מן האלים-למחצה מובילה לאישיות אלוה, כלומר למטרה העליונה. אלא שסגידה שכזו אינה מוצאת כאן כל תמיכה, שהרי אפילו גדולי האלים-למחצה, כגון ברהמה ושיווה, מייצגים רק חלק משפעתו של האל. הוא מקור כל יצור נברא, ואיש אינו גדול ממנו. הוא אַסַמַוּרְדְהְוַה, כלומר שאף לא אחד גדול ממנו או שווה לו. בפַּדְמַה-פּוּרָאנַּה נאמר שמי שחושב את קרישנה לשווה לאלים-למחצה — לרבות ברהמה או שיווה — הופך מיד לאתאיסט. מכל מקום, חקר מעמיק בשפעיו השונים ובהתרחבויותיו מלמד באופן חד משמעי על מעמדו. או אז קל למקד בו את המחשבה ולסגוד לו ללא סטייה. האל שורה בכול באמצעות ייצוגו החלקי, נשמת-העל, שנכנס בכול. משום כך מתמקדים הדְבֵקים הטהורים בתודעת קרישנה ועוסקים בשירות מסור, ולכן שרויים במישור הנשגב תמיד. בפרק זה, ובייחוד בפסוקים שמונה עד אחת-עשרה, מתוארים בבירור שירות מסור וסגידה לקרישנה. זוהי דרך השירות הטהור. הפרק מסביר גם כיצד אפשר להגיע לשלמות המסירות העליונה ולזכות בחברתו של אישיות אלוה. שְׂרִילַה בַּלַדֵוַה וידְיָאבְּהֻוּשַׁנַּה, שהוא אָצָ'ארְיַה דגול בשושלת ההוראה מקרישנה, מסכם את ביאורו לפרק זה:

יַץ'-צְ'הַקְתי-לֵשָׂאת סֻוּרְיָאדְיָא  בְּהַוַנְתְי אַתְי-אוּגְרַה-תֵגַ'סַהּ

יַד-אַמְּשֵׂנַה דְהְרּיתַםּ וישְׂוַםּ  סַה קְרּישְׁנּוֹ דַשַׂמֵא 'רְצְ'יַתֵא

אפילו השמש שואבת את כוחה מאונו אדיר העוצמה של קרישנה, ובאמצעות התרחבות חלקית שלו העולם כולו מתקיים. מכאן ששְׂרִי קרישנה הוא מושא הסגידה העליון.