סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יַד יַד ויבְּהֻוּתימַת סַתְתְוַםּ  שְׂרִימַד אֻוּרְג'יתַם אֵוַה וָא
תַת תַד אֵוָאוַגַצְ'צְ'הַה תְוַםּ  מַמַה תֵג'וֹ-'מְּשַׂה-סַמְבְּהַוַם
יַת יַת—כל מה ש-; ויבְּהֻוּתי—שפעים; מַת—בעל; סַתְתְוַם—קיום; שְׂרִי-מַת—יפה; אֻוּרְג'יתַם—נהדר; אֵוַה—אכן; וָא—או; תַת תַת—שכל אלו; אֵוַה—אכן; אַוַגַצְ'צְ'הַה—עליך להבין; תְוַם—אתה; מַמַה—שלי; תֵגַ'הּ—של הזוהר; אַמְּשַׂה—מחלקיק; סַמְבְּהַוַם—נוצרו.
תרגום
דע כי כל יציר רב הוד, שפעה ויופי, מקורו רק בחלקיק אחד של תפארתי.
התעמקות
יש להבין כי כל יציר רב הוד ויופי הוא בסך הכול גילוי חלקי של שפעתו של קרישנה, בין שזה בעולם הרוחני ובין שבחומרי. כל גילוי בלתי רגיל מייצג למעשה את שפעתו של קרישנה.