סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
נָאנְתוֹ 'סְתי מַמַה דיוְיָאנָאםּ  ויבְּהֻוּתִינָאםּ פַּרַנְתַפַּה
אֵשַׁה תֻוּדְדֵשַׂתַהּ פְּרוֹקְתוֹ  ויבְּהֻוּתֵר ויסְתַרוֹ מַיָא
נַה—לא; אַנְתַהּ—גבול; אַסְתי—קיים; מַמַה—שלי; דיוְיָאנָאם—הנשגבים; ויבְּהֻוּתִינָאם—לשפעים; פַּרַם-תַפַּה—הו מדביר האויבים; אֵשַׁהּ—הזה; תוּ—אבל; אוּדְדֵשַׂתַהּ—כדוגמה; פְּרוֹקְתַהּ—נאמר; ויבְּהֻוּתֵהּ—של השפע; ויסְתַרַהּ—התרחבות; מַיָא—באמצעותי.
תרגום
הו מדביר האויבים עז הרוח, גילויי האלוהיים הם ללא גבול. כל מה שאמרתי לך רק מרמז על שפעיי האינסופיים.
התעמקות
בספרות הוֵדית נאמר שאף שאפשר להבין במידה כלשהי את אוניו של האל, הם ללא גבול; לכן אי אפשר להסביר את כולם. רק דוגמאות ספורות הוסברו לארג'ונה כדי לספק את סקרנותו.