סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
יַצְ' צָ'אפּי סַרְוַה-בְּהֻוּתָאנָאםּ  בִּיגַ'םּ תַד אַהַם ארג'ונה
נַה תַד אַסְתי וינָא יַת סְיָאן  מַיָא בְּהֻוּתַםּ צַ'רָאצַ'רַם
יַת—זה ש-; צַ'ה—גם; אַפּי—יתכן; סַרְוַה-בְּהֻוּתָאנָאם—של כל היצירות; בִּיגַ'ם—הזרע; תַת—זה; אַהַם—אני; ארג'ונה—הו ארג'ונה; נַה—לא; תַת—זה; אַסְתי—ישנה; וינָא—בלעדי; יַת—זה ש-; סְיָאת—יכולה להתקיים; מַיָא—אני; בְּהֻוּתַם—ישות חיה; צַ'רַה-אַצַ'רַם—נעה ונייחת.
תרגום
יתר על כן, ארג'ונה, אני הזרע המחולל כל הוויה. אין ישות — נעה או נייחת — שיכולה להתקיים בלעדיי.
התעמקות
יש סיבה לכול, וקרישנה הוא הסיבה או הזרע של כל התגלות. דבר לא מתקיים ללא אונו; הוא נקרא אפוא כול-יכול. לא הנע ולא הדומם קיימים ללא אונו. אותו קיום שאינו מושתת על אונו של קרישנה הוא מָאיָא, "זה שאינו".