סנסקריט
מילה למילה
תרגום
התעמקות
דַנְּדּוֹ דַמַיַתָאם אַסְמי  נִיתיר אַסְמי ג'יגִישַׁתָאם
מַוּנַםּ צַ'יְוָאסְמי גוּהְיָאנָאםּ  גְ'נָֿאנַםּ גְ'נָֿאנַוַתָאם אַהַם
דַנְּדַּהּ—העונש; דַמַיַתָאם—מבין האמצעים לאכיפת החוק; אַסְמי—אני; נִיתיהּ—מוסר; אַסְמי—אני; ג'יגִישַׁתָאם—של השואפים לניצחון; מַוּנַם—שתיקה; צַ'ה—ו-; אֵוַה—אכן; אַסְמי—אני; גוּהְיָאנָאם—בסודות; גְ'נָֿאנַם—הידע; גְ'נָֿאנַה-וַתָאם—של בעלי הידע; אַהַם—אני.
תרגום
באמצעים לאכיפת החוק אני העונש, ובשואפים לניצחון אני המוסר. בסוד אני השתיקה, ובחכם אני החוכמה.
התעמקות
אמצעי הדיכוי הם רבים, אולם החשובים שבהם הם אלה ששמים קץ לפושעים. לכן אמצעי ענישה נגד פושעים מייצגים את קרישנה. בחותרים לניצחון בשטחי החיים השונים, המוסר הוא זה שמכריע בניצחון. בשמיעה, בחשיבה ובהגות סודיים, השתיקה היא הגורם החשוב, כי בעזרתה אפשר להתקדם במהירות. חכם הוא מי שמבחין בין חומר לרוח ובין טבעו העילי של אלוהים לטבעו הנחות. ידע כזה הוא קרישנה עצמו.